Anky van Grunsven krijgt er op Harga een plantsoen bij

05-08-2021 Wonen Redactie

Behalve Sven Kramer wordt nog een groot schaatskampioen vernoemd op Harga: Yvonne van Gennip


SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders van Schiedam hebben twee nieuwe straatnamen vastgesteld voor de nieuwe woonwijk in het Hargapark. Opnieuw zijn bekende sportfiguren vernoemd. Elders is een straat genoemd naar een vroegere kraamverzorgster uit Kethel. 

Olympisch kampioene paardendressuur Anky van Grunsven had al een pad gekregen, maar vindt haar naam nu ook terug in een plantsoen. Het Anky van Grunsvenplantsoen wordt de naam van de openbare ruimte tussen het Anky van Grunsvenpad en het Marc Huizingapad. 

Schaatster Yvonne van Gennip krijgt ook een straatnaam. Het voetpad dat loopt vanaf de Olympiaweg naar de Sportlaan krijgt de naam Yvonne van Gennippad. Het pad loopt ten zuiden van de Epke Zonderlandstraat en ten noorden van het Ellen van Langenpad.

Theodora Cornelia Johanna Lansbergen (1914-2013) was werkzaam als kraamverzorgster in Kethel. Zij werkte voor alle gezindten. Haar lokale bekendheid is zo groot, dat Dora Lansbergen wordt vernoemd in een voetpad in de Schiedamse Meesters, de woonwijk op het voormalige sportpark Kethel. Het Dora Lansbergenpad loopt van het Jacob Quartelpad, ten noorden van de Cornelis van der Loostraat en de Jannetje Verbakelstraat, tot het Duivenpad.

Er is ook een wijziging in de nabije omgeving. De straatnaam Prinses Beatrixpad is door het college van burgemeester en wethouders ingetrokken. Die naam gold voor het inmiddels verdwenen fietspad van de Schiedamseweg naar de Poldervaart.

Zie ook dit artikel.Gerelateerd