AM en Woonplus werken aan 'sterker' Groenoord-Zuid

25-03-2023 Wonen Redactie


SCHIEDAM - Gebiedsontwikkelaar AM gaat samen met Woonplus een gebiedsvisie opstellen voor de buurt Groenoord-Zuid. Doel is de buurt 'sterker en toekomstbestendig' te maken. Dat willen de twee doen door 'passende woningen voor verschillende doelgroepen te bouwen', door leefbaarheid te scheppen en te werken aan verduurzaming, zo legden zij vast in een intentieovereenkomst.

In Groenoord-Zuid moeten ongeveer tweehonderd nieuwbouwwoningen worden neergezet. Doel van Woonplus en AM is om dat te doen te doen volgens een integrale visie, waardoor de woningen passend zijn bij de vraag en de omgeving, en die wijk ook verbeteren met een betere 'structuur en functionaliteit'. Plus: 'een hogere kwaliteit van de openbare ruimte en voorzieningen'. "Hierbij spelen leefbaarheid en energietransitie een belangrijke rol", aldus de twee.

Het woonprogramma bestaat uit zowel sociale woningbouw, bestemd voor onder meer senioren (met een migratieachtergrond) als uit vrije sector woningen. Ook is het de ambitie de wijk aan te sluiten op het warmtenet.

Voor een haalbaarheidsonderzoek en het opstellen van de gebiedsvisie gaan AM en Woonplus in gesprek met stakeholders uit de buurt en de stad. Op deze manier worden behoeften, wensen en ideeën in een vroeg stadium in de visievorming meegenomen. De gebiedsvisie wordt opgesteld in samenwerking met BAM Wonen en KOW architecten.

Leuk om te weten wat het 'basismateriaal' is. De partners typeren Groenoord als 'een ruim opgezette naoorlogse stadswijk in het noorden van Schiedam, gebouwd in de jaren zestig'. "In de wijk staan met name appartementengebouwen met daarnaast eengezinswoningen. Een groot deel van de woningen is in bezit van Woonplus. De wijk heeft relatief veel groen en is goed ontsloten op het openbaar vervoer en wegennet. De intentie is om Groenoord-Zuid te herontwikkelen naar een gemengd stedelijk milieu met een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte en verschillende woningtypen voor diverse sociaaleconomische doelgroepen."

Het is het werk van AM om 'inspirerende en duurzame leefomgevingen' te bedenken en ontwikkelen. AM, onderdeel van BAM Groep, doet dat aan de hand van vijf kernthema’s: Gedurfde duurzaamheid, Inclusieve stad,  Healthy Urban Living & Working, Stad- en gebiedmaker en Gelukkig leven. "Geïnspireerd door deze maatschappelijke thema’s, leggen wij in het bijzonder het accent op betaalbaar wonen en klimaatpositieve gebiedsontwikkeling."Gerelateerd