Afvalmythe 1: het komt toch op één hoop

06-02-2021 Wonen Advertorial


SCHIEDAM - Over het scheiden van afval gaan hardnekkige geruchten de ronde. Maar hoe zit het nou echt? Te beginnen met de eerste mythe: afval scheiden heeft geen zin, uiteindelijk komt alles toch op één hoop bij het restafval.

Je hebt het vast ook wel eens gehoord of het jezelf afgevraagd: “Waarom moeite doen om afval te scheiden, uiteindelijk komt alles toch bij het restafval.” Niets is minder waar: gescheiden afval blijft gescheiden. Dat geldt voor alles wat je gescheiden inlevert en door Irado wordt opgehaald. De ingezamelde materialen worden waar mogelijk opnieuw benut. Dit levert veel voordeel op voor het milieu. Daarnaast verlaagt recycling de kosten van afvalinzameling en -verwerking. We zouden wel gek zijn om die kostbare grondstoffen weer bij elkaar te gooien in plaats van opnieuw te gebruiken. Dat zou een dure grap worden — voor de gemeente, en dus ook voor u.

Maar waar komt deze afval-mythe dan vandaan?

Als ingezameld materiaal slecht is gescheiden, kan het niet altijd goed gerecycled worden. Als er bijvoorbeeld veel restafval bij het groente, fruit- en tuinafval (GFT) of plastic is gedaan, gaat het geheel helaas alsnog naar het restafval.

Voor meer info over afvalscheiding, I: https://www.irado.nl/bewoners/afvalscheidingswijzer.

Gerelateerd