Afspraken over woningbouw en openbaar vervoer, ook in Schiedam

22-11-2019 Wonen Redactie

Foto: Ardito


DEN HAAG - Honderdzeventigduizend woningen. Het staat er echt, in het akkoord dat verschillende overheden woensdag sloten. Onderdeel van de afspraken is dat de ontwikkeling van openbaar vervoer gelijkt tret houdt met de woningbouw.

Metropoolregio, provincie en de gemeenten Den Haag en Rotterdam maakten de afspraken in het Verstedelijkingsakkoord met het Rijk.

Daarbij is gekeken naar de mogelijkheden met het openbaar vervoer op de spoorlijn Leiden-Dordrecht. Verder zijn er afspraken gemaakt over extra investeringen  in de zogenaamde Algeracorridor in Capelle, het oplossen van knelpunten op de A16, een verkenning van een nieuwe Rotterdamse oeververbinding en extra budget voor nieuwe fietsroutes en P+R-voorzieningen.

Van de honderdzeventigduizend woningen die moeten worden gebouwd, moeten er zeventigduizend komen op dertien 'binnenstedelijke locaties' rond stations, onder meer in Schiedam. Dat zal het geval zijn op Schieveste, waarvoor plannen worden uitgewerkt voor de bouw van tenminste drieduizend woningen. Het komend jaar wordt er volgens de ondertekenaars een van veel overleggen om er voor zorgen dat de plannen ook tot uitvoering komen. Ook denkend aan bijvoorbeeld de stikstofproblemen.

"Belangrijk onderdeel van het Verstedelijkingsakkoord is de ontwikkeling van het openbaar vervoer op de spoorlijn Leiden-Dordrecht. Op deze lijn moet ruimte komen voor frequent treinvervoer met meer stations, zodat inwoners gemakkelijk naar bijvoorbeeld het werk kunnen reizen. Steeds meer mensen gaan in de regio wonen en jaarlijks groeit het ov gebruik met circa drie procent." Schiedam heeft al jaren geleden een serieus balletje opgegooid voor de aanleg van station Kethel - de tunnelbak ligt er al -, maar kreeg tot dusver steeds nul op het request.

Bekijk de foto'sGerelateerd