'Kiezen is meer dan stemmen over een weg of een fusie'

15-03-2018 Wonen Redactie

INGEZONDEN - Han van der Horst schreef vorige week een column over de instemming die de Schiedamse VVD uitspreekt met een mogelijke fusie van de Waterwegsteden. Henk Slechte, bewoner van de Havendrijk, reageerde (zie hier).

Mari Dingenouts, eveneens woonachtig op de Havendijk, dient beide heren weer van repliek.

"Twee Schiedamse historici vliegen elkaar in de haren over een stemadvies. Hierbij mijn genuanceerde reactie en het advies om verdieping om tot de juiste stem te komen op 21 maart.
Het is jammer dat de heer Henk Slechte de toelichting op de vraag over de Havendijk, nummer 32 van destemvanschiedam.nl en de toelichting van de griffie niet heeft gelezen en datgene wat afgesproken in de raadscommissie van 23 januari niet juist heeft beoordeeld. Hij had ook wat dieper kunnen duiken in de geschiedenis van de aanleg en het gebruik van de Havendijk. Wellicht had zijn advies er dan anders uitgezien.
We moeten blij zijn dat zowel de VVD als de PvdA, maar ook de andere partijen die dat hebben toegezegd, opkomen voor de belangen van de bewoners van de Havendijk en de Gorzen en bereid zijn hun nek uit te steken. Daarom kon, dankzij een meerderheid, ook de brief van de bewoners van de Havendijk op 23 januari in de raadscommissie aan de orde komen. Het getuigt van moed als een meerderheid van de politieke partijen het woongebied Havendijk voortaan voor het (zware)vrachtverkeer laat afsluiten en zo ook de VVD tot inkeer komt. Een zaak waar de Bewonersvereniging Schiedam-Zuid en de bewoners van de Havendijk al tientallen jaren voor knokken, mede ten behoeve van de verbetering van de leefbaarheid. Ook kon er geen 30-kilometerzone komen, terwijl dit destijds wel door de toenmalige VVD-wethouder is beloofd. De 30-kilometerzone is nog een keer buiten de orde van de participatie door de heer Slechte geprobeerd voor elkaar te krijgen. Zijn missie slaagde niet. Voor de goede orde: ik heb inmiddels een aantal malen een breder stemadvies gegeven. Ik heb verwezen naar de verkiezingspogramma's van de dertien politieke partijen op www.schiedam.nl, naar de vragen en antwoorden via Kor Kegel aan de lijsttrekkers  inmiddels al 33 stuks) op www.destemvanschiedam.nl, maar ook verwezen naar destemwijzer.nl om op 21 maart tot de juiste keus te kunnen komen. Want kiezen op een partij is meer dan alleen maar stemmen over een weg of een fusie."Gerelateerd