'Hooggelegen huizen hebben te lijden onder lage straten van oost'

05-02-2019 Wonen Ingezonden

INGEZONDEN - Adrie Brussé heeft een witgoed- en audiozaak in de Van Leeuwenhoeckstraat (Radio Brussé) en woont daar bij. Hij maakt zich ernstig zorgen over de staat van zijn panden, die te lijden hebben onder het beleid dat wordt gevoerd om de laaggelegen straten even verderop te behoeden voor wateroverlast. "Ik zie al meer dan vijf jaar mijn pand wegzakken." Brussé wil actie.

"De Van Leeuwenhoeckstraat vind ik 'de vergeten straat'. Er zijn problemen in het Singelkwartier, dat moge duidelijk zijn. Na regenval staan straten onder water. Er zijn problemen met funderingen. Er komen scheuren in muren en zo meer. 

Er bestaat een samenwerkingsverband van verschillende gemeentes, de provincie Zuid-Holland, het ministerie van Binnenlandse Zaken en verschillende bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Dat samenwerkingsverband heet het Watertorenberaad. Het opknappen van oude wijken in steden is problematisch, lees ik in een rapport van het Watertorenberaad. 'Hoe maken we onze steden duurzaam, sociaal en aantrekkelijk?', is een vraag die gesteld wordt. Het Watertorenberaad heeft gekozen voor het opdoen van praktijkervaringen door middel van pilots in vijf steden: Rotterdam, Delft,  Dordrecht, Den Haag en Schiedam. In onze stad gaat het hierbij om Schiedam-Oost. Daarover lees ik in het rapport: 

'Centrale vraag voor de gemeente: hoe ga je om met woningen waarvan het einde van de technische levensduur in zicht is en waar de particuliere eigenaren niet individueel in staat zijn hiervoor een oplossing te vinden? Wat is nodig om de potentie van de wijk bij investeerders onder de aandacht te brengen en de investeringsbereidheid te verhogen? Daarbij richt deze pilot zich met name op Oosterstraat, Villastraat en Oostsingel. Uitgaande van de potentie van de wijk Oost door de zeer goede ligging (ov-knooppunt, dicht bij een historische binnenstad en dicht bij Rotterdam) en de problemen rond wateroverlast in woningen als gevolg van klimaatverandering in combinatie met verzakkingen, vraagt dit om een strategische aanpak voor de lange termijn. Individuele eigenaren kunnen het probleem alleen niet oplossen, mogelijk zijn er beleggers die kansen zien, die eigenaren kunnen ontzorgen en op de langere termijn kunnen profiteren van waardestijging.'
 
Mijn straat en ook de Wattstraat liggen tussen de Oosterstraat, Villastraat en Oostsingel in. Ik verzucht dan: het gaat alléén maar om 'de zielige mensen' in met name de Oosterstraat. Ruim vijftig jaar geleden waren daar al in de zomermaanden met een hevige onweersbui overstromingen in de huiskamers van enkele bewoners. Maar goed, vijftig jaar later: de funderingen van de huizen aan de omliggende straten zijn verrot, dan heb ik het over huizen aan de PKO-laan, de Stephensonstraat, de hoger gelegen huizen aan de Oosterstraat en de huizen aan de Van Leeuwenhoeckstraat. Mijn kosten voor herstel zullen aanzienlijk zijn en dan moet je denken aan een bedrag met zeker vijf nullen. Dag pensioen!

In het rapport van het Watertorenberaad wordt hier niet over gesproken. Wel over het ontzorgen van de zielige mensen in de Oosterstraat. De gemeente had volgens mij dertig jaar geleden al sloopplannen voor de twee meter lager gelegen Oosterstraat. De ambtenaren wisten m.i. toen al dat door het drooghouden c.q. laaghouden van het grondwater, het langshout (balken op de palen waar de muren op gemetseld zijn) zou gaan verrotten. Wij bewoners en eigenaren van de omliggende straten zijn nu hier de dupe van.

Ik zie overigens wel oplossingen. Bijvoorbeeld het zo spoedig mogelijk plaatsen van een damwand om de Oosterstraat, dan kunnen de bewoners nog meer dan honderd jaar (hun wens) in hun huizen naar tevredenheid wonen. En vergoed onze schade. Dan zijn alle bewoners van het Singelkwartier tevreden. Een andere oplossing: sloop de hoger gelegen straten, Van Leeuwenhoeckstraat en Wattstraat. Graaf de hoger gelegen grond af en maak een groen park met grasvelden (deze wijk is dan klimaatbestendig, het gras kan de hevige neerslagen opvangen).

Maar met 'pappen en nathouden' komen we er niet. Pak door, en geef snel duidelijkheid hoe je dat als gemeente gaat doen. Stel je voor dat ik het pand waar ik eigenaar van ben nu voor een bedrag met vijf nullen laat opknappen, en stel je voor (het is niet ondenkbaar) dat ik vijf jaar daarna zou horen dat de hele wijk tegen de vlakte gaat... dat is goed geld naar kwaad geld gooien... dat is water naar zee dragen. De eigenaren van woningen in het Singelkwartier mogen niet het kind van de rekening worden."Gerelateerd