'Gemeente, bouw op grote schaal flexwoningen'

31-01-2021 Wonen Han van der Horst


COLUMN - Het komend halfjaar moet de gemeente Schiedam van het rijk 62 zogenaamde statushouders onder dak brengen. Dat zijn vluchtelingen met een recente verblijfsvergunning. Wethouder Minhas wil nu nagaan of het mogelijk is daarvoor flexwoningen te gebruiken. Dat zijn tijdelijk bedoelde onderkomens die de scherpste kantjes van de nieuwe woningnood in Nederland af moeten halen. Als we het Algemeen Dagblad mogen geloven, kent Schiedam er 39. De eerste gedachte zou zijn: prima. Zet maar 62 extra huisjes neer op kosten van het rijk. Dan zijn die mensen ondergebracht. Toch is dat te simpel. Wethouder Minhas benadrukt zelf dat de flexwoningen ook bestemd zijn voor andere categorieën woningzoekenden zoals studenten of ex-partners die als gevolg van een echtscheiding op straat kwamen te staan.

Nou, dan zullen die 39 huisjes wel een enorme verlichting brengen, maar niet heus.

Het huisvestingsbeleid van de drie kabinetten Rutte heeft geleid tot een schrikwekkende woningnood die niet onderdoet voor wat er op dat gebied na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog vertoond werd. Verleden week werd ik opgebeld door een 23-jarige jonge man die tussenbeide vertelde dat hij nog bij zijn ouders woonde waar hij een kamer deelde met zijn broer. Het is weer net zo als in de tijd van mijn ouders: verliefde stelletjes moeten jaren en jaren wachten voor zij een plek voor hun beidjes vinden. Cijfer: in 2019 kwamen er bij Woonplus 519 huurwoningen beschikbaar. Er kwamen 22000 reacties op waarvan 8100 uit de gemeente Schiedam zelf (zie dit artikel). De cijfers zullen  afgelopen jaar niet beter zijn geworden, eerder slechter.

De autoriteiten zijn over dit alles nogal laconiek. Het lijkt wel of deze problematiek ze niet wezenlijk interesseert. De regering is al blij als er per jaar 75000 woningen bij komen, waarvan ook nog eens een groot gedeelte tot het hogere segment behoort. De gevolgen daarvan zien we ook in Schiedam waar een gigantisch gebrek heerst aan voor mensen met een normaal of een laag inkomen betaalbare woonruimte.

Het college – hallo Groen Links en Progressief Schiedam – zou de eerstkomende jaren honderden van die flexwoningen moeten bouwen om een einde te maken aan de ergste woningnood, om daklozen (die nu – en hier zou ik erg hard willen vloeken maar dit is een net blog – die nu tijdens de uren van de avondklok niet bekeurd worden als ze onder de blote hemel rondzwerven) om daklozen, verliefde stelletjes met niet al te veel geld en al die kinderen die nu noodgedwongen veel te lang bij hun ouders brengen, aan een eerste opstapje van een wooncarrière te helpen. Plek zat om plukjes van die huizen neer te zetten. Waar een wil is, is een weg.

Wat statushouders betreft, die komen gewoon op de wachtlijst. Hun situatie is niet zo urgent als die van de daklozen, want ze hebben in ieder geval een slaapplek in de asielzoekerscentra. Het is heel vervelend als ze daar lang vast komen te zitten, maar dat is niet zo vervelend als op straat slapen of je elke nacht te laten afblaffen in een zogenaamd daklozenverblijf om de volgende ochtend vroeg weer op straat te worden geschopt. Elk gastland heeft zijn voor- en zijn nadelen. Een voordeel van Nederland is dat je met de juiste papieren dezelfde rechten hebt als alle andere Nederlanders, een nadeel dat het buitengewoon lastig is om aan woonruimte te komen.

De markt maakt de woningnood alleen maar erger. Woonplus is niet in staat om op een aanvaardbare termijn aan de vraag naar voldoende betaalbare woningen te voldoen. Daarom is het een plicht voor de gemeente om op grote schaal en snel flexwoningen neer te zetten. Dan richten ze maar weer een gemeentelijk woningbedrijf op. De dames en heren ambtenaren hoeven niet zelf het wiel uit te vinden. In Rijswijk doen ze het al, kijk maar hier.. Het gaat daar weliswaar voorlopig om slechts negentig woningen in het middensegment voor de vele woningzoekenden die nu tussen de wal van geen hypotheek krijgen en het schip van torenhoge commerciële huren vallen, maar ze kunnen daar zeker vertellen hoe je een en ander op touw zet. Het is trouwens helemaal geen gek idee om ook op dat paard te wedden in plaats van je ziel en zaligheid te verkopen aan projectontwikkelaars van het type dat pas nog het Wibautplein op een presenteerblaadje kreeg aangeboden. Bouw voor het middensegment en voor de segmenten daaronder. Lenig de woningnood. Sluit een lening af bij de BNG-bank en betaal die terug uit de huuropbrengsten. Of plaats een obligatielening zodat de Schiedammers met spaargeld een rendementje kunnen maken. Ook hier hoef je het wiel niet uit te vinden. In de tijd van Drees deed het rijk het precies zo.

Er kan zoveel als je maar het juiste rijtje prioriteiten hebt. Als je maar durft. Als je maar afkomt van de verslaving aan marktpartijen die je het ene oor na het andere aannaaien.