'Delfland geeft bedrijven korting, vergeet inwoners'

08-12-2020 Wonen Redactie


DELFT - Om de waterschapslasten voor inwoners gelijk te houden, worden de lasten voor bedrijven verlaagd. Dat stelt de Algemene Waterschapspartij Delfland.

Eerlijker is in de ogen van deze fractie in het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Delfland om de lasten voor bedrijven gelijk te houden en die voor inwoners te verlagen. Een voorstel daartoe werd weggestemd. “Wij wilden juist de waterschapslasten voor bedrijven constant houden, zodat de waterschapslasten voor inwoners met een tientje naar beneden kunnen”, zegt Hans Middendorp, fractievoorzitter van de AWP Delfland. Ook PvdA, CU/SGP, 50PLUS en WN steunden het voorstel.

Delfland is al jaren het duurste waterschap van Nederland, zo benadrukt Middendorp. De waterschapslasten per inwoner liggen hier bijna twintig procent hoger dan in bijvoorbeeld Rotterdam (Schieland en de Krimpenerwaard) of in Leiden en Gouda (Rijnland). "Bij het afschaffen van de kwijtschelding op de waterschapsbelasting voor de minima werd gezegd dat het geld dat daarmee wordt uitgespaard, zou terugkomen in lagere lasten voor alle inwoners. Daar is het nog niet van gekomen en dat is oneerlijk, vindt de AWP Delfland."

De directe oorzaak is de scheefgroei in WOZ-waarde tussen die van huizen enerzijds en van bedrijven en kantoren anderzijds, legt Middendorp uit. In de afgelopen twee jaar is de WOZ-waarde van woningen met 21 procent omhoog gegaan, terwijl de WOZ-waarde voor bedrijven nauwelijks is gestegen. "Om de waterschapslasten voor een gemiddeld huishouden constant te houden, gaan de lasten voor bedrijven, kantoren en tuinders automatisch omlaag. Bedrijven kregen vorig jaar ook al korting om dezelfde reden."

Maar de bedrijven betalen al zo weinig, vindt de AWP. Alle inwoners samen betalen negentig miljoen euro aan waterschapslasten, bedrijven samen slechts zeven miljoen. “Die verhouding klopt gewoon niet! Alsof bedrijven geen financieel belang hebben bij droge voeten. Denk aan schade aan voorraden, uitval van ICT en onbereikbaarheid voor klanten."Gerelateerd