'B&W moet Woonplus de beginselen van het recht uitleggen'

31-10-2021 Wonen Redactie


SCHIEDAM - 'Onzin' noemt de Ouderenpartij de stap van Woonplus om alle bewoners van een portiek in Nieuwland verantwoordelijk te houden voor het verwijderen van een tv. "Bent u bereid Woonplus zo nodig de eerste begrippen van het Nederlandse recht uit te leggen?", zo vraagt de fractie het college.

"Via bewoners uit de Staatsliedenbuurt kregen wij een brief van Woonplus. In deze brief, gedateerd 28 oktober 2021, schrijft een medewerkster van en namens Woonplus dat een tv moet worden verwijderd. Als dat niet gebeurt, worden de kosten van de verwijdering verhaald op alle bewoners van de betrokken portiek."

Sarcastich stelt de Maarten Reuderink namens de Ouderenpartij: "Nou zijn er zonder meer rechtsstelsels, die meer dan het Nederlandse uitgaan van collectiviteit, maar in Nederland gaat men toch meer uit van een individuele verantwoordelijkheid. Met het dreigen met een collectieve sanctie maakt Woonplus zich dan ook volkomen belachelijk, maar het feit blijft wel staan dat ook deze onzin door de bewoners toch als intimiderend kan worden ervaren. Het bevestigt maar weer eens het niveau van deze organisatie. Alleen is deze organisatie helaas ook nog steeds de grootste ‘sociale’ verhuurder in Schiedam."

Reuderink vraagt daarom B&W of zij zijn mening delen dat het optreden van Woonplus in deze 'verontrustend' is en daar de verhuurder op wil wijzen. "Bent u bereid om de grootste ‘sociale’ verhuurder van Schiedam er op te wijzen dat de kerntaak van een woningcorporatie niet het intimideren van zijn huurders is?" Zonodig zou het college ook de huurders van Woonplus die zich willen verweren moeten ondersteunen, aldus de Ouderenpartij.Gerelateerd