Vijftien kandidaten voor één nieuwe coffeeshop

04-06-2019 Winkelen Redactie

Pas Op aan de Hoofdstraat is een van de drie Schiedamse coffeeshops


SCHIEDAM - Er hebben zich 'ongeveer' vijftien ondernemers gemeld die de vierde coffeeshop van Schiedam willen uitbaten. Het gemeentebestuur is bezig met de selectie van de beste kandidaat.

Schiedam heeft plaats voor vier coffeeshops; er zijn er na het sluiten van Fat Freddy's Cat in de Boterstraat nu drie in Schiedam. Opening van een vierde coffeshop in de stad is gewild, gezien de flinke belangstelling die door ondernemers aan de dag wordt gelegd. Een woordvoerder van de gemeente onderstreept dat er maar aan één van hen een vestigingsvergunning wordt verleend.

"De vergunning zal worden verleend aan de kandidaat die na een uitgebreide selectie als meest geschikte uit de bus komt", aldus de gemeente. Elke kandidaat heeft aangegeven waar hij of zij de coffeeshop wil vestigen. In ieder geval één ondernemer vroeg daarbij ook al een omgevingsvergunning aan, voor het pand Rubensplein 4G. Maar dit is nog allerminst nodig, zo stelt het gemeentebestuur. Als een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, wordt deze door de gemeente publiekelijk bekendgemaakt. "Zo'n aanvraag is op dit moment wel voorbarig en geheel voor risico van de ondernemer. Het zegt niets over de voorkeur van de gemeente en de te maken keuze", aldus de gemeentewoordvoerder.

Bij de beoordeling van de aanvragen kijkt de gemeente naar verschillende criteria, zoals de voorgestelde locatie, de afstand tot gevoelige objecten in de omgeving en het ondernemingsplan. Daarnaast worden de adviezen van politie en andere instanties meegewogen. Deze criteria zijn aan het begin van het traject vastgesteld en gepubliceerd, zodat iedereen weet waar hij aan toe is, aldus de gemeente Schiedam.

Zodra een coffeeshopuitbater is geselecteerd zal dit bekend worden gemaakt, aldus de woordvoerder. Dat is volgens hem ook het moment om als buurtbewoner of anderszins betrokkene een zienswijze in te dienen. Een zienswijze is - in het algemeen - een formulering van levende bezwaren.


Gerelateerd