Puincontainers mogen geen gevaar opleveren

22-11-2017 Winkelen Kor Kegel

Foto: Herman Kriek

SCHIEDAM – Burgemeester Cor Lamers laat weten dat het team Vergunning & Handhaving regelmatig controles uitvoert bij bouwwerkzaamheden, waarbij ook gekeken wordt naar de inhoud van puincontainers.

De burgemeester antwoordt dat op schriftelijke vragen van Andreas Rose, raadslid van Gemeentebelangen Schiedam, die bang was voor risico’s als puincontainers te lang in een winkelstraat staan. Het zou kunnen leiden tot diefstal, zwerfafval en brandstichting. En zelfs zouden potentiële terroristen bommen in de puincontainers kunnen plaatsen. Op de vraag van Andreas Rose of het college van B & W die gevaren en overlastrisico’s ook ziet, is het antwoord: “Ja.”

Burgemeester Lamers laat weten dat een ontheffing om een container op openbare gemeentegrond te plaatsen onder bepaalde voorwaarden wordt verleend. De container mag geen gevaar, schade of een onveilige situatie creëren in de openbare ruimte. De container dient geen gevaarlijke stoffen of afval, licht ontvlambare stoffen of kadavers te bevatten. De container dient buiten werktijd aan de bovenzijde minimaal met een dekzeil afgedekt te zijn.

De burgemeester is het met Andreas Rose eens dat containers in een winkelstraat er zo kort mogelijk moeten staan. De duur is afhankelijk van de aanvraag; deze is meestal gelijk aan de termijn van de bouwwerkzaamheden.

Gerelateerd