Minhas optimistisch over besluit Decathlon

22-05-2019 Winkelen Redactie


SCHIEDAM – Wethouder Fahid Minhas heeft er veel vertrouwen binnenkort goed nieuws naar buiten te kunnen brengen over de komst van Decathlon naar Harga.

Dat zei hij vanmiddag bij het slaan van de eerste paal voor het Valk Exclusiefhotel. “Ik kom net bij de provincie vandaag en heb er alle vertrouwen in binnenkort met een positief bericht naar buiten te kunnen komen”, aldus de VVD-wethouder Wonen.

De wethouder stoelt zijn optimisme over de uitgestelde komst van de Franse sportartikelenketen op een uitspraak van de Raad van State eind maart, en de voortgang van de gesprekken met het provinciebestuur. Zijn gesprekspartner daar is Adri Bom-Lemstra, die Ruimtelijke Ordening in haar portefeuille heeft. Zij erkent volgens Minhas dat de eerdere weigering van de provincie om vestiging van Decathlon toe te staan, 'niet meer standhoudt'.

Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland wil paal en perk stellen aan de vestiging van grote winkels buiten de binnensteden, ook in Schiedam. Die gaat ten koste van de levendigheid en levensvatbaarheid van de stadscentra, zo stelt hij. Waar het Franse bedrijf zegt niet binnen de bestaande regels te vallen, wil de provincie daar toch aan vasthouden. Het bewuste artikel – artikel 2.1.4, derde lid, onder a, van de Verordening ruimte 2014 – stelt dat een bestemmingsplan alleen nieuwe detailhandel buiten de stad toestaat 'in auto’s, boten, caravans, motoren, scooters, zwembaden, buitenspeelapparatuur, fitnessapparatuur, piano’s, surfplanken, tenten, grove bouwmaterialen, landbouwwerktuigen en brand- en explosiegevaarlijke goederen'. Alsook detailhandel die zich 'uit oogpunt van ruimtelijke ordening niet onderscheidt van de hiervoor genoemde detailhandel'. Volgens Decathlon valt het bedrijf hieronder, vanwege de 'experience' ervaring die het op en rond de vestiging wil laten opdoen, volgens de provincie komt het bedrijf niet voor zo'n uitzonderingspositie in aanmerking.

Volgens Minhas erkent het provinciebestuur nu 'een bredere afweging' te moeten maken, waarin met meer het concept van Decathlon rekening moet worden gehouden.

Zie ook dit artikel over de uitspraak van de Raad van State. Meer over de plannen van Decathlon in Schiedam is hier te lezen: een interview met 'expansion manager' Rohan Uijlings.