Leegstand centrum daalt - boetes dreigen

26-07-2018 Winkelen Redactie

Foto: Stadsomroep Schiedam


SCHIEDAM – De leegstand in Schiedam-Centrum is afgenomen van 25,9 procent een jaar geleden, tot 19,5 procent nu. Dat stellen B&W in een evaluatie van de Leegstandsverordening die vorig voorjaar werd ingesteld. Drie eigenaren van in totaal vier panden in de stad hangt een boete boven het hoofd omdat zij hun panden leeg laten staan.

Volgens de toelichting zijn ongeveer twintig bedrijfspanden weer in gebruik genomen, als winkel, café of andere horeca en voor bedrijven voor persoonlijke of zakelijke dienstverlening. Andere panden worden verbouwd tot woningen en – verrassend genoeg – sommige 'op het oog leegstaande commerciële panden', bleken te worden bewoond, 'legaal of legaliseerbaar', aldus het college. Dat was het geval in vijf panden. Om de som compleet te maken: “Van een aantal panden weten we dat er wordt verbouwd of dat de panden zijn verhuurd en dat er positieve ontwikkelingen zijn.

Zelf noemen B&W het verbeterde inzicht in wie de eigenaars van de panden zijn, waarom panden leeg staan en in welke staat van onderhoud ze zijn, als belangrijkste resultaat van de Leegstandsverordening.

'Voor drie eigenaren loopt op dit moment een boetetraject', aldus het college. Dat heeft de bevoegdheid om deze op te leggen als eigenaren nalaten te melden dat (een gedeelte) van een gebouw meer dan zes maanden leegstaat. Ook moeten deze 'beëindiging van het gebruik' na een verplichtende voordracht melden. De boete bedraagt maximaal € 7.500,-. Los van de bestuurlijke boete kan het college ook bestuursdwang toepassen.

De Leegstandsverordening bepaalt dat pandeigenaren de leegstand van hun winkel of bedrijfscomplex of woning, moeten melden. B&W kunnen namens Schiedam na een jaar leegstand komen met een voorstel voor een gebruiker. De eigenaar met dan binnen drie maanden de voorgedragen gebruiker een huurcontract aanbieden – of zelf alsnog een andere huurder vinden.

In hun 'stand van zaken' laten B&W ook weten dat er 'een positieve sfeer' in het stadscentrum heerst. “Het lijkt erop dat Schiedam wordt ontdekt. ” Invoering van de Leegstandsverordening en de daarmee gepaard gaande aanpak heeft volgens het college 'veel aandacht gegenereerd en is aanleiding voor een andere kijk op leegstand'. Leegstand niet langer alleen als probleem, maar ook als mogelijkheid. “Onze aanpak heeft de aandacht gekregen van de provincie Zuid-Holland, het kadaster, maar ook van andere gemeenten in de provincie (Gouda, Bodegraven-Reeuwijk).” Ook blij verrast waren B&W met 'het Feest der Leegstand' dat door betrokken Schiedammers werd georganiseerd. “Dit heeft veel publiciteit en publiek opgeleverd. Dit heeft een positieve beweging op gang gebracht en heeft het probleem van leegstand in een ander daglicht gesteld, namelijk de kans dat leegstand ruimte oplevert. ”

Optimistisme overheerst op dit moment bij B&W – en in de rest van de stad, zo stelt het informatiebericht: “Op dit moment ervaren ondernemers, vastgoedeigenaren, inwoners, maar ook medewerkers van de gemeente zelf, dat er veel ‘reuring’ en beweging ontstaat in het gebied. Er worden panden getransformeerd naar wonen, panden worden verkocht aan eigenaren die met het vastgoed aan de slag gaan, er hebben zich nieuwe ondernemers gevestigd en dit alles resulteert in een positieve sfeer in het gebied. (..) Wij zien de voortzetting de komende drie jaren vol vertrouwen tegemoet.”

Onderzoeksbureau Locatus becijferde dit voorjaar de leegstand in Schiedam op  23,2 procent. Met dat cijfer waren er vier andere steden in het land met een grotere winkelleegstand. Zie hier.

Gerelateerd