Hof van Spaland naar Bachplein?

01-04-2019 Winkelen Kor Kegel

De Blauwe Brug kwam op de plek van het noodwinkelcentrum Prélude. Daarna kwam dichter bij het dorp Kethel de Hof van Spaland, Keren de winkels nu terug naar de oorspronkelijke plek?

SCHIEDAM – Onder de meeste winkeliers in de Hof van Spaland bestaan geen overwegende bezwaren tegen sloop van het winkelcentrum en algehele verplaatsing naar het Bachplein.

Dat blijkt uit een verkenning van de kansen en belemmeringen om de Hof van Spaland te revitaliseren. Een notitie onder verantwoordelijkheid van VVD-wethouder Fahid Minhas (bouwen en wonen, ruimtelijke ordening) is aan de gemeenteraad voorgelegd.

De winkeliers en eigenaren in de Hof van Spaland zien liefst dat de gemeente het voortouw neemt bij herontwikkeling. Ze zitten in een complexe situatie, want het versnipperde eigendom maakt het niet eenvoudig om te besluiten over een grootscheepse renovatie van de Hof van Spaland of anders een complete verplaatsing naar het Bachplein, waar het wijkcentrum De Blauwe Brug is gesloopt en waar voorts woningbouw is gepland.

De gemeente erkent dat er een publiek belang is om tot een modern en eigentijds winkelcentrum te komen. Er is daarnaast natuurlijk een commercieel belang – dat van de winkeliers en de eigenaren. De kunst is om in de komende periode tot goede afspraken te komen over investeringen in vernieuwing – op welke locatie ook.