Grote winkels kunnen binnenkort lange zondag open

15-11-2020 Winkelen Redactie


SCHIEDAM – B&W gaat werk maken van een verruiming van de openingstijden van de Schiedamse winkels op zon- en feestdagen, die denkelijk nog voor Kerstmis realiteit zal zijn.

Dat is een gevolg van de aangenomen motie met die strekking, afgelopen donderdag tijdens de behandeling van de gemeentelijke begroting.

Zeven fracties, aangevoerd door de VVD die het voorstel naar voren bracht, dienden deze motie in: AOV, D66, PvdA, Groen Links, SLV, fractie Van Dijk en de VVD. Bij de stemming steunden ook Denk en de Ouderenpartij Schiedam het voorstel.

De verruiming kent een maar: ze geldt alleen voor winkels van minimaal vijfhonderd vierkante meter. In hun motivatie gaven de indieners aan dat deze winkels de concurrentie ervaren van collega’s in Vlaardingen en Rotterdam, waar al ruimere openingstijden gelden, ‘wat veel mensen naar de buurgemeenten jaagt’, aldus Onno Spek van de VVD.

Verder voerden de indieners aan dat in Coronatijden langere openingstijden zorgen voor meer spreiding in het bezoek en daardoor minder drukke winkels.

Het voorstel kon de handen niet op elkaar krijgen van de christelijke partijen. Robert Berns van Christen Unie-SGP werd er fel van. “Nee we kennen geen heilige huisjes meer. Als we de winkeltijden willen verruimen trekken we geen mistgordijnen meer op.” Volgens Berns betekent de verruiming van de mogelijkheden om te kunnen winkelen op zondagochtend en – avond en alle zondagen dat ‘waardevolle rust van deze familiedagen wordt opgeofferd aan de mammon’. “Want die gaat ons helpen. In deze tijd waarin sociale verbanden toch al opgebroken zijn, maken we dat gelijk tot het nieuwe normaal, alles went tenslotte. We richten de maatschappij in naar eigen inzichten, onverschillig en niet gehinderd door enig historisch besef of respect voor het geestelijk erfgoed van onze voorouders. Gods geboden gelden echter voor elke generatie.”

Het CDA sloot zich daar als christelijke partij bij aan, maar had behalve principiële ook praktische bezwaren. Uit een enquête bleek enkele jaren geleden volgens Jaap Pegtel die hierover het woord voerde, dat de kleine ondernemers vooral nadelen ervaren van een zondagsopenstelling. “De grote ketens kunnen namelijk gemakkelijk op zondag openblijven, terwijl de kleine ondernemers een deel van hun vrije tijd moeten inleveren om aan te haken.” Ook zou het voor kleine ondernemers financieel lastiger te bolwerken zijn om op zondag hun deuren te openen.

Ook Progressief Schiedam zag dat onrechtvaardigheid dat de kleine winkelier niet mag wat de grote wel mag en stemde tegen, net als de SP, waarschijnlijk op ongeveer dezelfde gronden. Ook fractie Post en LOS stemden tegen.

Burgemeester Cor Lamers constateerde nog dat de sluitingstijd van de winkels en de zondagsdiensten van Toezicht & Handhaving op elkaar zijn afgesteld, dus dat aanpassing van de winkeltijden ook hiervoor gevolgen zou hebben. Verder vond hij het niet zo gepast om in deze spannende Coronatijd winkels juist langer open te stellen.

Maar aan het eind van de beraadslagingen en stemming stelde het college graag mee te willen werken aan uitvoering van de motie door deze te verwerken in een aanpassing van de winkeltijdenverordening. Die komt dan in december opnieuw in de raad. Een voorstel van John van Sliedregt van D66 om tot die tijd openstelling van winkels die dat willen in ieder geval te gedogen werd niet opgevolgd. Wethouder Fahid Minhas was niet voor gedogen omdat dat ‘te veel onduidelijkheid creëert’. Hij houdt het op behandeling in december met direct de invoering van de nieuwe regels. Bedrijven die een ontheffing willen hebben hierop, met name supermarkten werden genoemd, kunnen zich bij de gemeente vervoegen.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date