Even veel aangekocht, minder geld uitgegeven

13-01-2018 Winkelen Kor Kegel

SCHIEDAM – De hoeveelheid aankopen in Schiedam-Centrum neemt niet af. Maar per aankoop wordt er minder geld uitgegeven. De verklaring is dat elektronica, witgoed en meubels er niet of nauwelijks meer kunnen worden aangeschaft. Het is daardoor dat de bezoekers van de binnenstad minder besteden.

De geografische kooporiëntatie op Schiedam-Centrum is dus gelijk gebleven, maar de financiële kooporiëntatie nam af. Dat blijkt uit een brief van het college van B & W aan de gemeenteraad.

Toch klinkt optimisme door. Want terwijl alle gemeenten rond Rotterdam klanten verliezen aan de ‘grote buur’, presteert Schiedam het best, beter dan Ridderkerk, Zwijndrecht en Capelle aan den IJssel. Het college verklaart dat uit de verbeteringen in de ruimtelijke kwaliteit van Schiedam-Centrum (denk aan de Lange Haven, Vismarkt en Appelmarkt) en doordat de focus is verlegd. Het gaat niet alleen meer om detailhandel, maar het gaat nu om een breed palet van wonen, winkelen en recreëren. “Dat werpt vruchten af”, zegt het gemeentebestuur.

Het college baseert zich hierbij op onderzoek naar koopgedrag en vrijetijdsbesteding van de Schiedammers. Het rapport hierover was de gemeenteraad al bekend, maar het college geeft nu een nadere toelichting. Onderzoek naar kooporiëntatie is de afgelopen twintig jaar zes keer uitgevoerd en al jaren is er een ontwikkeling van een goederen- en diensteneconomie naar een belevingseconomie zichtbaar.

Die belevingseconomie uit zich door een combinatie van winkelen, ontspanning en andere vrijetijdsbesteding (leisure).

De Schiedammer kiest in 23 procent van vrijetijdsactiviteiten voor de binnenstad. Het gaat hier vooral om het theater en de horeca. De mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding krijgen het rapportcijfer 5,1 maar de restaurants scoren het best met een 6,4. Uit het onderzoek blijkt dat 35 procent zich op Rotterdam oriënteert.

Waar de Schiedammers hun dagelijkse boodschappen doen, hangt af van wat hun favoriete supermarkt is en van de nabijheid van een winkelgebied. Opvallend is dat voor Schiedammers ‘boven de spoorlijn’ de parkeermogelijkheden een sterke rol spelen, terwijl voor Schiedammers beneden de Hoekse Lijn de bereikbaarheid te voet een belangrijke overweging is.

De weekmarkt op vrijdag blijft onverminderd populair.

Nederland

Het aantal winkelvestigingen in Nederland is in de afgelopen tien jaar met 4,4 procent gedaald. Veel computerwinkels en winkels in kleine elektronica zoals dvd- en cd-spelers verdwenen uit het straatbeeld. Daarvan is er één vijfde minder dan tien jaar geleden. Het aantal kledingzaken ging met vijf procent omlaag. Ook zijn er tegenwoordig minder kunsthandels en antiekwinkels, pakweg één derde minder dan in 2007. Het aantal telefoonwinkels nam met 37,3 procent toe. Het aantal webwinkels vervijfvoudigde. Deze ontwikkelingen zijn ook in de Schiedamse binnenstad zichtbaar. De situatie hier is in overeenstemming met de situatie in de andere Nederlandse steden. Er is een duidelijk verband tussen de groei van online-aankopen en de beschikbaarheid van fysieke winkels. “Het gemak, de verbreding van het aanbod en assortiment en de verbeterde bezorgmogelijkheden spelen een grote rol”, zegt het college. “Ook bij de dagelijkse boodschappen constateren we een toename van deze wijze van winkelen. Deze ontwikkeling is waarneembaar in alle economisch sterk ontwikkelde landen.”

“Ten aanzien van de vrijetijdsbesteding moet benadrukt moet worden dat ook het gegeven dat mensen met een lager inkomen minder vaak uitgaan én minder vaak deelnemen aan culturele en creatieve activiteiten een wereldwijd fenomeen is.”

Het college is ervan overtuigd dat met de investeringen en het beleid van de laatste jaren een gedegen fundament is gelegd om de aantrekkelijkheid van de Schiedamse binnenstad te vergroten.Gerelateerd