Serieuze zorgen voor Sijgje - en medewerkers

04-09-2019 Uit Redactie

Laatste nieuws: De gemeente Schiedam ontkent bij monde van een woordvoerder dat de problemen bij de vergunningverlening aan Sijgje het gevolg zijn van een Bibob-procedure.

SCHIEDAM – Proeflokaal Sijgje Schiedam verkeert in serieuze problemen. Voor ongeveer dertig medewerkers is de toekomst bij het bedrijf onzeker.

Sijgje (voorheen 't Sterretje) is sinds twee weken gesloten. Anders dan 'persoonlijke omstandigheden' waarvan in meldingen op de zaak en op sociale media wordt gesproken, is het echter de gemeente die heeft verordonneerd dat het café-restaurant dicht moet. Bij controle op 15 augustus bleken zowel de exploitatie- als de horecavergunning te ontbreken.

Die vergunningen waren bij het openen van Sijgje, maart vorig jaar, verleend aan de initiatiefnemers, Carlo Houtman en Erwin Nieuwenhuizen. Dat zijn ook de mannen achter de formule Sijgje, met inmiddels acht zaken in het land.

In juni vorig jaar nam Kelly van Vliet – van Dijk de zaak over. Zij was vanaf het openen van het café-restaurant bedrijfsleidster en nam het uitbaten van Sijgje in franchise over van Houtman en Nieuwenhuizen.

Exploitatie- en horecavergunning zijn echter niet aan de onderneming of het pand gekoppeld, maar aan de ondernemer. Deze werden door Van Vliet opnieuw aangevraagd, maar niet verleend. In augustus, september vorig jaar, zo laat Houtman weten, meldde de gemeente de aanvraag niet te kunnen honoreren. “Het was een Bibob-verhaal”, aldus Houtman. De wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur heeft tot doel de integriteit van het bedrijfsleven te bevorderen door een extra controle naar het verleden van een ondernemer.

Op de brief van de gemeente Schiedam aan Van Vliet is naar verluidt nooit gereageerd. Op 16 augustus kreeg Houtman een brief van de gemeente waarin het ontbreken van de vergunningen werd aangegeven.

Sindsdien is de situatie onduidelijk. Van Vliet was met vakantie. Duidelijk werd dat de zaak niet op korte termijn op te lossen viel. Behalve de ontbrekende vergunningen werd het ook 'een financieel verhaal', aldus Houtman. De kosten van huur en personeel vallen volgens hem door Van Vliet niet op te brengen nu het restaurant gesloten is. “Alle kosten lopen door”, maar inkomsten zijn er niet.

Franchisegever Sijgje, ook huurder van het café-restaurant, heeft daarom al besloten niet met Van Vliet verder te gaan, aldus Houtman. Toegang tot het pand heeft hij echter niet. Dat is een van de zaken waar 'juristen' nu mee bezig zijn. Ook het zekerstellen van de inventaris hoort daar bij.

Houtman hoopt nu zelf snel de twee vergunningen aan te vragen, om net zoals bij de opening van Sijgje, de exploitatie in eerste instantie zelf te doen. “Het blijft een mooie zaak, die we graag willen voortzetten.” Ook niet meer dan hopen kan hij op een snelle behandeling van de aanvraag door de gemeente. “We hebben natuurlijk zelf al vorig jaar de procedures doorlopen, dus misschien kan het snel gaan.”

Toch rekent hij op acht weken die nodig zijn om Proeflokaal Sijgje Schiedam opnieuw te openen. Tot die tijd is het lot van de medewerkers onzeker. Hun salarissen over augustus zijn niet uitbetaald, aldus Houtman, 'en wij kunnen dat niet overnemen, want bij ons zijn ze niet in dienst'. Ook van een faillissement, waarbij de loonbetalingen door het UWV worden overgenomen, is geen sprake. Houtman stelt zich in te willen spannen om voor de medewerkers snel duidelijkheid te verzorgen, en hun ook voor de toekomst een aanbod te kunnen doen.Gerelateerd