Over Bordewijk, graan en off-shore

16-10-2016 Uit Redactie

De Kuyperschool rond 1930

SCHIEDAM - De Historische Vereniging Schiedam biedt de stedelingen en andere geïnteresseerden een cursus KUS aan.

Ken uw stad, daarin komen allerlei weetje - en samenhangende informatie over de geschiedenis van Schiedam naar voren. De stad van Liduina en Aleida. De stad waar de grootste molens ter wereld het graan maalden voor vierhonderd branderijen. De stad waar F. Bordewijk schreef over 'Verbrande Erven' en dichter-dominee François Haverschmidt zijn 'Snikken en Grimlachjes' uitgaf. Waar de scheepsbouw de plaats innam van de jeneverindustrie. Met een historische stadskern die nog even fraai oogt als in 1800, aldus de historische vereniging wervend.

KUS begint op donderdag 3 november en loopt tot in februari. In totaal dertien inleidingen over Schiedamse thema's, plus twee rondleidingen (op 12 november en op 21 januari). Samen met een syllabus en veel koffie of thee vormt dat het pakket waar ieder voor 85 euro aan mee kan doen. Van archeologische vondsten uit de nieuwe steentijd tot de
opkomst van de moderne offshore-industrie, van alles komt aan bod.
Plaats van handeling is - meestal - De Wilgenburg, achter de Singelkerk. De dertien inleidingen binnen daar steeds op donderdagavond om half acht.

Inschrijven kan via E: kenuwstad@historischeverenigingschiedam.nl.Gerelateerd