Opening voor kleinschalige evenementen in zomer

15-02-2021 Uit Redactie

Cultuur Borrelt, 2017


SCHIEDAM - Kleinschalige evenementen in Schiedam kunnen 'eventueel' na 1 juli plaatsvinden. Dat geeft burgemeester Cor Lamers aan in zijn bestuursrapportage aan de raad van vandaag.

"Als gevolg van de lockdown zijn evenementen tot 1 juli niet toegestaan. Dit betekent voor organisatoren een onzekere tijd", zo schrijft Lamers. Om voor organisatoren van evenementen enige duidelijkheid te scheppen is er in het verband van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) besloten onderscheid te maken tussen de verschillende categorieën onder de evenementen. "Aanvragen voor grootschalige evenementen (B en C genaamd) worden voor 1 juli niet in behandeling genomen. Ook worden er geen
nieuwe B en C evenementen aan de kalender toegevoegd."

Anders is het met kleinschalige evenementen (van de categorie A). Die kunnen volgens Lamers wel na 1 juli plaatsvinden. Eventueel. Ze kunnen ook onder voorbehoud in
behandeling worden genomen.

Voor grote evenementen is er weinig hoop dat deze later dit jaar nog gehouden kunnen worden. "De VRR adviseert de gemeenten ook nadrukkelijk om geen evenementen te
verplaatsen naar een latere periode in dit jaar", aldus Lamers. De evenementen worden doorgeschoven naar een 'nog nader overeen te komen' datum in 2022. "Zodoende vindt er bijvoorbeeld in het najaar van 2021 niet een opeenstapeling van evenementen plaats."Gerelateerd