Nieuwe subsidie voor cultuur tijdens Corona

30-04-2021 Uit Kor Kegel

Cultuurimpuls, ook van de Rijnmondband?; foto: Roger Pluijm


SCHIEDAM – In overleg met de culturele organisaties in Schiedam heeft het college van burgemeester en wethouders besloten tot een cultuurimpuls. Tijdens de Coronapandemie kunnen er weinig activiteiten plaatsvinden, maar de culturele sector en het college zien mogelijkheden voor een innovatief aanbod. Een nieuwe, tijdelijke subsidieregeling moet incidentele activiteiten mogelijk maken.

Waarschijnlijk zal het gaan om een bedrag van 120.000 euro, maar de exacte hoogte wordt vastgesteld nadat er inspraak is geweest over de tijdelijke regeling en de gemeenteraad er een besluit over neemt. De inspraak loopt tot donderdag 13 mei.

Per organisatie kan maximaal 10.000 euro worden aangevraagd en naar verwachting kunnen twaalf projecten worden gehonoreerd, mogelijk meer als de aanvragen lager uitpakken.

Het bedrag komt uit de rijksgelden ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur; voor Schiedam is die rijksbijdrage 933.302 euro.

Het college heeft met een breed scala aan instellingen en het verenigingsleven contact gehad, van het Stedelijk Museum Schiedam tot aan de Rijnmondband en van Stichting Kunstwerkt tot aan de zangkoren. De nieuwe subsidieregeling laat onverlet dat het culturele veld aanspraak kan maken op de gebruikelijke cultuursubsidie. Voorwaarde is wel dat het om nieuwe en vernieuwende activiteiten gaat, waarbij het in principe de bedoeling is dat cultuur de Schiedammers thuis bereikt. De activiteiten moeten gericht zijn op de Schiedammers en dit jaar in Schiedam plaatsvinden.

Andere voorwaarden zijn dat de activiteiten ‘verbindend’ zijn en dat er wordt samengewerkt met tenminste één andere rechtspersoon. Het college noemt voorbeelden, zoals een livestream van een toneel- of dansgezelschap in samenwerking met een culturele instelling. Of een project van een sociale instelling die samen met een culturele organisatie de cultuur dichter bij de wijkbewoners brengt. Het college vindt het belangrijk dat tijdens de Coronacrisis cultuur toch voor de bevolking beschikbaar blijft.

Het college spreekt de hoop uit dat de incidentele activiteiten als lichtpuntjes kunnen worden gezien.

Het college heeft ook besloten de beleidsregel Covid-19 te verlengen. Deze regel is in september van toepassing geworden en is bedoeld om instellingen die in 2019, 2020 of 2021 aantoonbaar getroffen worden door de Coronamaatregelen een bijgestelde subsidie te verlenen. Op die manier konden Theater aan de Schie, de Grote of Sint Janskerk, Stichting Mooi Werk en het Jenevermuseum Schiedam enigszins worden gecompenseerd.Gerelateerd