Monopole wordt museumdependance

30-03-2021 Uit Redactie


SCHIEDAM – Ze zijn eruit: de gemeente Schiedam, het Stedelijk Museum, stichting Stadsherstel en de fondsen De Groot en Schiedam-Vlaardingen steken de komende tijd hun energie en geld in het ombouwen van de Monopole tot een dependance van het museum.

"Prettig nieuws”, noemt wethouder Marcel Houtkamp het feit dat hij na een kleine twee jaar overleg/onderhandelen nu kan melden dat de contracten voor de verkoop van de voormalige bioscoop binnenkort kunnen worden getekend. “Na jaren van leegstand, onduidelijkheid, tijdelijk gebruik en nog meer onduidelijkheid. We zijn er erg blij mee.”

Niet alleen is de kogel door de bioscoop, maar krijgt het pand ook een echt goeie bestemming, stelt de wethouder vanmiddag in gesprek met de pers.

De gemeente verkoopt het pand aan Stadsherstel. “Dat wil graag kopen”, aldus Houtkamp, en kan dat doen dankzij forse bedragen van het Fonds Schiedam Vlaardingen en het De Grootfonds. Het gaat om een investering van twee miljoen euro.

Stadsherstel zal het pand na een grondige verbouwing verhuren aan het museum. Dat gaat het Monopole inzetten als dependance, met een grote zaal die verhuurd kan worden en waar plek is voor het tonen van grote kunstobjecten. Voor de verbouwing is een kleine 1,8 miljoen euro beschikbaar.

Daar is de afgelopen periode het overleg vooral over gegaan, legt wethouder Duncan Ruseler, die vanuit zijn portefeuille ook bij de planontwikkeling betrokken is. “De fondsen zijn gewend pas echt in te stappen als het volledige plan op tafel ligt.” Zo is er dus al gesproken over de klimaatinstallatie en de maatregelen voor de akoestiek. “Ze stappen alleen in een plan waarvan ze weten dat de exploitatie klopt.”

Het Monopole zal ook de kantoren van het museum gaan herbergen. “Daardoor kan het pandje links van het museum, waar nu de kantoren zitten, worden afgestoten.” Het museum is ook op termijn beter uit met de Monopole dan met het huurpand. “De huurprijs scheelt niet veel met die van het pand op de Hoogstraat”, aldus wethouder Ruseler. De Monopole biedt ook de gelegenheid tot het organiseren van bijeenkomsten bijvoorbeeld ‘s avonds, zonder dat daarvoor het museum open hoeft te zijn. Dat scheelt veel aan kosten voor bewaking.

Verder biedt het in gebruik nemen van de dependance het museum ook de kans binnen het St. Jacobs Gasthuis zelf zaken te verschuiven. Na een grote gift zijn er plannen om de historische collectie permanent tentoon te stellen in de kelder, aldus Ruseler. “Op het plein komt verder een kunstwerk dat een fysieke verbinding zal vormen tussen het museum en de Monopole.” Door fondsenwerving is daarvoor 675.000 beschikbaar.

Het kan nog wel even duren eer het Monopole bij het museum in gebruik is. “Ik verwacht dat de aanvraag van de Omgevingsvergunning in het vierde kwartaal rond is”, aldus Houtkamp. “Maar het is ook een stevige aanpak met een stevige verbouwing.”

Financieel heeft de transactie ook de nodige voeten in de aarde. “Stadsherstel betaalt ons de marktwaarde zoals die bij taxatie is vastgesteld”, aldus Houtkamp. Dat gaat om 235.000 euro. “De fondsen stellen een fors bedrag ter beschikking aan Stadsherstel.” Voor die twee miljoen euro verwachten de fondsen ook een bijdrage van de gemeente. “In het uitvoeringsprogramma Binnenstad hebben we gelden opgenomen voor de versterking van de binnenstad en het Museumkwartier.” Schiedam steekt 161.000 euro om ‘een bescheiden bijdrage te leveren’. Daar staat tegenover dat het buurpand waarin de mensen van het museum nu nog kantoor houden, kan worden afgesplitst en verkocht.

Zie ook dit artikel.Gerelateerd