Midden-Delfland komt voor het eerst naar de stad toe

20-05-2018 Uit Kor Kegel

Wim van der Eijk geniet ervan in Midden-Delfland te kanoën

SCHIEDAM – Hoeveel Schiedammers gaan geregeld naar Midden-Delfland om er te wandelen of te fietsen? Is het polderlandschap bij de stedelingen voldoende bekend? We kunnen er dinsdagavond een indruk van krijgen. Midden-Delfland komt naar ons toe.
Het zal de eerste ‘stadsbijeenkomst’ van de Midden-Delfland Vereniging zijn. Ze vindt plaats in het sportpark Willem-Alexander en het is niet zomaar dat de eerste stadsbijeenkomst in Schiedam wordt gehouden. De vereniging geeft hiermee gehoor aan een oproep van de Schiedamse burgemeester Cor Lamers. “Niet alle activiteiten van de vereniging hoeven in Maasland of Schipluiden plaats te vinden”, zei de Schiedamse burgemeester afgelopen herfst.

Wim van der Eijk, Schiedammer en bestuurslid van de Midden-Delfland Vereniging, pakte de handschoen om. Hij kreeg het bestuur mee in het initiatief om inderdaad de steden rond het veenweidegebied meer bij Midden-Delfland te betrekken door naar de stedelingen toe te gaan. “Ik ben verheugd dat onze vereniging de uitdaging van Lamers heeft aangenomen”, zegt Wim van der Eijk.  

Een uitdaging?
Ja, dat was het inderdaad wel. Op zaterdag 23 september werd de Dag van het Polderlandschap gehouden. Deze vond plaats in Hoeve Bouwlust aan de Oostgaag 31 in Maasland. Er waren gemeenteraadsleden en kandidaat-raadsleden uit alle omliggende steden en ook uit de gemeente Midden-Delfland. Ook een aantal burgemeesters, onder wie Cor Lamers. Hij zei: “De stad Schiedam hecht veel waarde aan het polderlandschap van Midden-Delfland. Daar zetten we ons al tientallen jaren voor in. Midden-Delfland moet groen blijven. Maar zoals de stedelijke omgeving omziet naar Midden-Delfland, zo zou Midden-Delfland de omringende steden meer bij het gebied moeten betrekken. Niet alle culturele activiteiten hoeven in Maasland en Schipluiden plaats te vinden!”

Wim van der Eijk dacht meteen: “Dat moeten we inkoppen.”
De vroegere Schiedamse makelaar zit sinds 2016 in het bestuur van de Midden-Delfland Vereniging, een club die al meer dan veertig jaar een van de meest informatieve en mooiste verenigingsbladen van Nederland uitbrengt: de Midden-Delfkrant. De vereniging telt 3100 leden en heeft meer dan honderd vrijwilligers die hun eigen deskundigheid inzetten ter bescherming van het open landschap tussen de Rotterdamse en Haagse agglomeraties. Schiedam is een van de steden die aan dit cultuurhistorische veenweidegebied grenzen.
“Veel Schiedammers recreëren in Midden-Delfland”, zegt Wim van der Eijk. “Ze wandelen er, fietsen, mountainbiken, joggen enzovoorts. Zelf ga ik elke maandag kanoën met een ploegje van Natsec in de Broekpolder. Maandag zijn we naar de Monsterse Sluis gaan kanoën. Prachtige vaartocht!”  

De stadsbijeenkomst begint dinsdagavond om acht uur in het sportpark Willem-Alexander aan de Zoomweg 2, te bereiken via de Brederoweg. Inloop vanaf half acht. Tijdens het formele gedeelte spreekt de Schiedamse stadsecoloog Hans de Kruijff over randen en grenzen van het buitengebied. “Hoe gaat de stedeling om met de natuur in het gebied? En komen de boeren en de buitenlui wel in de stad?”
Namens Stichting De Schiedamse Molens spreekt Paul Sporken over het heden en verleden van de Babbersmolen, een poldermolen uit 1710 waar vrijwilligers het leven van een eeuw geleden zichtbaar maken. De Babbersmolen heeft in het volkstuincomplex Vijfsluizen een educatieve en cultuurhistorische functie en ernaast geeft de mini-Babberspolder op heldere wijze inzicht in polderbemaling.  

Wim van der Eijk: “Het tunneldak boven de A4 is een prachtig voorbeeld van dubbel grondgebruik. Ooit vreesden we dat de komst van de rijksweg Midden-Delfland zou verzieken, maar mede dankzij de inzet van onze vereniging is de A4 goed in het landschap ingepast. Er lopen nieuwe fietspaden vanuit Groenoord en Woudhoek langs de A4 naar Midden-Delfland. En er is een bloementalud ontstaan, echt een toegevoegde natuurwaarde. Dat leek me voor mensen uit de wijde omgeving leuk om te zien. Vandaar dat hier onze eerste stadsbijeenkomst plaatsvindt.”