Lijsttrekkers zien groot nut van stadspromotie

18-03-2018 Uit Kor Kegel


SCHIEDAM – Het gaat goed met de stadspromotie van Schiedam, dankzij veel samenwerking binnen de stad en de campagne S’DAM, en het kan nog beter. Sommige lijsttrekkers zijn bereid bij een goed promotieplan naar extra middelen te zoeken. Het AOV wil andere prioriteiten. Enkele partijen wijzen op het 750-jarig bestaan van de stad Schiedam in 2025 en dat willen ze goed voorbereid zien: investeren en ervoor sparen.

Dat blijkt uit onderstaande antwoorden van de lijsttrekkers op de negenendertigste vraag in het project ‘Elke dag een vraag’.

Toelichting op de vraag:

Schiedam heeft veel te bieden. De stadspromotie zoomt in op de geschiedenis van de Jeneverstad, de culturele voorzieningen in de binnenstad en het beleefbaar maken van cultureel erfgoed, zoals de molens. Ook het meer zichtbaar maken van Schiedam bij de entrees van de stad is een aandachtspunt, net zoals het promoten van de bijzondere innovatieve bedrijvigheid. Om meer bezoekers naar Schiedam te trekken worden arrangementen gemaakt samen met Rotterdam (Distillers District), Midden-Delfland (onder andere groene fietsroutes) en Kinderdijk (molens).

Schiedam wordt door steeds meer mensen ‘ontdekt’. Tot veler verrassing is de schoonheid van de stad te lang een ‘geheim’ geweest. Veel Schiedammers voelen zich trots en zijn ambassadeurs van hun stad. Ook veel bezoekers van elders maken eenmaal thuisgekomen reclame voor onze stad.

De vraag van vandaag heeft betrekking op de prioriteiten bij de stadspromotie.

De vraag:

Bent u bereid meer middelen vrij te maken voor de stadspromotie van Schiedam en kunt u aangeven aan welke pluspunten van de stad meer en minder aandacht moet worden gegeven?

De antwoorden:


Marcel Bregman, Democraten ’66 (D66):


Er zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet met stadspromotie. De S’DAM-campagne is zeer herkenbaar. Vooral mooi dat het succes vooral in de samenwerking zit met al aanwezige partners in de stad. Dat creëert meer synergie en kost ook nog eens minder geld. Op die weg moeten we door. En wat D66 Schiedam betreft wordt het 750-jarig bestaan groots aangepakt, daar kunnen we zeker in investeren. De kracht van Schiedam is breed en veelal al aanwezig, versterk dat.


Petra Zwang, Partij van de Arbeid (PvdA):

De vraag om meer middelen voor stadspromotie staat niet los van de vragen: "Waar is dat extra geld dan voor bestemd?’’ en "Wat moeten we schrappen om dat extra geld vrij te maken?’’ Maar voor een goed promotieplan is de PvdA Schiedam best bereid om naar extra budget te zoeken, want Schiedam is het waard om gezien, bezocht en gewaardeerd te worden; dat blijkt keer op keer. En het maakt Schiedammers ook groos op hun stad als anderen zeggen dat Schiedam een mooie stad is.
Er moet nog wel meer geïnvesteerd worden in de entrees van de stad, in parkeervoorzieningen rond het centrum, in het beleven van de Schie en de toeristische verbinding met Midden-Delfland, om elke euro extra promotiebudget ook goed besteed te laten zijn.
De pluspunten: het verhaal van de stad verdient extra aandacht (zeker in de aanloop naar 750 jaar stadsrechten), ook om het uit te kunnen dragen, door Schiedammers, door ondernemers in horeca en toerisme, en door culturele instellingen. En het aanbod van cultuur, evenementen, sportactiviteiten, monumenten, molens en horeca is zo omvangrijk en gevarieerd dat het meer belangstellenden verdient, juist ook van (ver) buiten Schiedam.


Hakan Kucuk, Socialistische Partij (SP):

De SP is blij om te lezen dat de inzet op stadspromotie, onder andere door onze wethouder, niet onopgemerkt is gebleken. Onze mooie stad heeft veel te bieden, wat beter benut kan worden voor het aantrekken van toeristen, maar ook bewoners en bedrijven. Dat is goed voor werkgelegenheid en het aantrekken van investeringen. Stadspromotie kan alleen succesvol zijn, als het voor en door Schiedammers wordt gedaan. Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven, waaronder evenementen, waar Schiedammers en bedrijven zich voor inzetten. Het budget is echter gelijk gebleven. Het is goed om te kijken in welke mate het budget moet worden verhoogd om die groei aan initiatieven bij te benen.


Onno Spek, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD):

Onze binnenstad heeft een geweldig potentieel, dat moet worden benut. De VVD is voor een integrale promotie van de binnenstad, waarbij daarvoor middelen en mankracht in een enkele organisatie worden ondergebracht. Onderzocht moet worden of een bedrijfsinvesteringszone hiervoor het instrument is. De kracht van de binnenstad zijn de binnenhavens, de molens, de musea, de theaters, de beeldende kunst en de horeca. Daarmee zijn we uniek in de Rotterdamse regio. De ondernemers in horeca, winkels en andere bedrijven moeten daar meer van profiteren. De VVD wil daarom een betere bewegwijzering naar de binnenstad voor bezoekers van buiten Schiedam. Dat vindt in ieder geval plaats langs de rijks- en doorgaande wegen, bij het treinstation Schiedam en bij de (water)poorten van de stad.


Catelijne de Groot, Algemeen Ouderen Verbond (AOV):

Het AOV wil waar voor haar geld; dit betekent dat het huidige budget anders besteed moet worden. De pluspunten van onze mooie stad zijn nog niet zichtbaar vanaf  de snelwegen en met onze aangenomen motie tijdens de begroting 2018 kunnen de toegangswegen zichtbaar een entree van de stad gaan worden.

Het AOV pleit voor een actief beleid, waarbij ambassadeurs onze stad in en buiten de regio zichtbaar maken en promoten. Reclame langs de snelwegen, promotie voor de waterrecreatie, op- en afstapplaatsen voor de fluisterboten bij historische locaties, arrangementen met eten en overnachting in combinatie met bezoek aan Theater aan de Schie en Euroscoop. Ook promotie in en buiten de regio (posters op stations NS, metro, vliegvelden, cruiseterminals enzovoorts).

Pas als blijkt dat het huidige budget niet voldoende is, zullen extra middelen moeten worden gevraagd met een duidelijke prestatieafspraak. Een actievere en interactievere aanpak is hier een vereiste.


Patricia van Aaken, Christen-Democratisch Appèl (CDA):

Het CDA vindt dat Schiedam de afgelopen periode de goede weg is ingeslagen met stadspromotie. Door de nodige investeringen in de stad, waaronder de Lange Haven en het cultureel erfgoed, maar ook door de stad te promoten met het nieuwe label S’DAM, spreekt het karakteristieke Schiedam een veel bredere doelgroep aan. Ook het organiseren van verschillende evenementen, zoals de Brandersfeesten en het Jeneverfestival, blijft een belangrijk onderdeel van stadspromotie.

Het CDA ziet zeker nog kansen, vooral als het gaat om samenwerking met partners in onze stad. Met bijvoorbeeld ondernemers, inwoners, verschillende instellingen, de culturele sector, maar ook sportverenigingen. Als we de krachten bundelen, is er zeker nog veel meer mogelijk.

De komende periode wil het CDA door op de ingeslagen weg en stadspromotie verbeteren en uitbreiden met onze partners. Daarbij moet verdere verhoging van het budget afhankelijk zijn van een goede jaarlijkse evaluatie van de promotieactiviteiten.


René Karens, Groen Links:

Schiedam heeft veel te bieden: mooie geschiedenis, een prachtig centrum, veel cultuur en mogelijkheden voor innovatieve en duurzame bedrijvigheid. Het feit dat de komende jaren meerdere hotels geopend worden, biedt kansen. Kansen om door een kleine toeristenbelasting van € 1,- of € 2,- per overnachting een behoorlijk bedrag (geschat op drie tot vier ton per jaar) op te halen, dat kan worden besteed aan het verder op de kaart zetten van Schiedam. Dat hoeft dan niet ten laste te gaan van andere uitgaven van de gemeente.

In 2025 bestaat Schiedam 750 jaar. Laat dit de komende jaren al een extra stimulans zijn om aandacht te vragen voor dit historisch erfgoed en ons culturele aanbod! Groen Links wil de komende jaren al sparen en voorbereidingen treffen voor een spetterend jubileum.


Frans Hamerslag, Progressief Schiedam (PS):

Progressief Schiedam is bereid om meer uit te geven aan promotie of stadsmarketing. Het is dan belangrijk dat alle pareltjes van Schiedam aan bod komen: de historische binnenstad, de distilleerderijen, de havens en onze natuur. De gemeente moet deze promotie niet vanuit het stadskantoor bedenken. We moeten daar zo veel mogelijk partners bij betrekken en samen met hen een goede strategische stadspromotie ontwikkelen, die per kwartaal geüpdatet wordt. Betrek organisaties als de musea, theaters, de Schiedamse Molens, de fluisterboot et cetera bij deze promotie.


Robert Berns, Christen Unie - Staatkundig Gereformeerde Partij (CU-SGP):

De rijke historie van Schiedam komt slechts gedeeltelijk uit de verf rondom de molens en de jeneverbranderijen. Door de komst van de Waterbus is er nu een directe verbinding tussen de Schiedamse molens en die van Kinderdijk. Alle molens stonden aan het water en in de havens. Schiedam heeft een bloemrijk maritiem verleden, dat springlevend is en hoort tot de wereldtop.

Zonder het water en de schepen waren er geen branderijen en molens of haringvisserij in Schiedam geweest. In het depot van het Stedelijk Museum is weinig bewaard gebleven van de historie over de scheepvaart. Het museum heeft een toonaangevende collectie moderne kunst in huis. Maritieme bedrijven hebben veel eigen historisch materiaal, maar ook maquettes uit de ‘moderne’ scheepvaart, boorplatforms, baggervoertuigen en dergelijke. Dat zou door tentoonstellingen breder bekend te maken zijn. Verzamelplannen zijn nodig om gerichter Schiedams erfgoed voor de komende generaties op te bouwen. Eerst stadspromotie evalueren voor uitbreiding daarvan.


Andreas Rose, Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS):

vandaag niet tijdig een reactie ontvangen


Mahmut Erdem, Denk:

Door citymarketing kan een stad zich bewust worden van haar sterktes en zwaktes en kan er gewerkt worden aan bedreigingen en kunnen kansen benut worden. Maar dan moet citymarketing wel opgepakt worden in een bredere zin, breder dan alleen de toeristische promotie van je stad.

Citymarketing kan in haar breedste vorm opgevat worden als een strategisch instrument om de stedelijke ontwikkeling richting te geven. Dat beperkt zich niet alleen tot de toeristisch-recreatieve kant van de stad, maar strekt zich uit over alle aspecten van de stad: wonen, werken, welzijn, sport en onderwijs.


René Janssen, Sociaal Liberaal Verbond (SLV):

Het SLV stelt dat stadspromotie sterker gericht moet zijn op het verlevendigen van de stad. Daar moeten middelen voor vrijgemaakt worden. Alleen als er wat te beleven is, komen bezoekers naar de stad. Mensen die hun geld in Schiedam willen uitgeven. Stel u zelf eens de vraag: waarom zou iemand Schiedam vandaag willen bezoeken? Als we er voor kunnen zorgen dat er altijd iets te beleven is, vaart iedereen in de stad er wel bij.

Het SLV zet in op het faciliteren van nieuwe initiatieven en evenementen, waardoor bestaande trekpleisters versterkt worden. Stadspromotie moet daarom niet alleen in en rondom Schiedam plaatsvinden, maar ook in het buitenland. Nederland is niet alleen Amsterdam of Kinderdijk, maar zeker ook Schiedam. Al bijna 750 jaar!


Maarten Reuderink, Ouderenpartij Schiedam:

De Ouderenpartij Schiedam weet pas of en hoeveel geld ze aan extra stadspromotie uit wil geven, als de partij ook weet welke baten daar tegenover staan. De Ouderenpartij Schiedam wil graag meer aandacht voor het promoten van Schiedams absolute unique sellingpoint, namelijk onze hoogste molens ter wereld.

Constatering Kor Kegel:

Er zijn meer initiatieven in de stad, maar het budget voor stadspromotie is gelijk gebleven. De SP vindt het goed om te kijken in welke mate het budget moet worden verhoogd om die groei aan initiatieven bij te benen. De PvdA is bereid naar extra budget te zoeken als er een goed promotieplan op tafel komt. Dat vindt ook PS. Het CDA wil doorgaan op de ingeslagen weg en de stadspromotie verbeteren en uitbreiden, waarbij een hoger budget afhankelijk gesteld wordt van een jaarlijkse evaluatie van de promotieactiviteiten.

Het AOV wil het budget anders besteed zien. Reclame langs de snelwegen, promotie voor de waterrecreatie, op- en afstapplaatsen voor de fluisterboten bij historische locaties, arrangementen met eten en overnachting in combinatie met bezoek aan Theater aan de Schie en Euroscoop. Ook promotie in en buiten de regio (posters op stations NS, metro, vliegvelden, cruiseterminals enzovoorts). Als dat allemaal niet kan met het huidige budget, is het AOV bereid over extra middelen na te denken op basis van prestatieafspraken. CU-SGP wil eerst een goede evaluatie zien. De Ouderenpartij wil eerst weten wat de baten zijn.

De VVD vraagt zich af of het instellen van een bedrijfsinvesteringszone (BIZ) voor de binnenstad een goed instrument is voor de stadspromotie.

D66, de PvdA, Groen Links en het SLV noemen in hun antwoord het 750-jarig bestaan van de stad Schiedam in 2025. Investeren, vindt de PvdA. Sparen, zegt Groen Links.

Verschillende partijen vinden dat het goed gaat met de stadspromotie – de SP prijst hierbij de inzet van de eigen wethouder die er verantwoordelijk voor is – en D66 en het CDA noemen in dat verband de campagne S’DAM als succesvol. Vooral de samenwerking tussen veel betrokkenen wordt geprezen, maar er zijn nog meer partners nodig, vindt PS.

PvdA en AOV willen meer aandacht voor de toegangswegen van de stad: betere entrees. De VVD wil een betere bewegwijzering naar Schiedam-Centrum.

Groen Links ziet in de komst van meer hotels een kans om door een kleine toeristenbelasting van € 1,- of € 2,- per overnachting, zo’n drie tot vier ton per jaar op te halen, dat dan voor de stadspromotie niet ten laste gaat van de gemeentelijke uitgaven.

Denk wil meer dan stadspromotie, namelijk citymarketing, waarbij het gaat om veel meer beleidsterreinen en waar de stedelijke ontwikkeling naartoe moet.

Accentverschuivingen?

De PvdA wil meer aandacht voor de Schie en Midden-Delfland.

De CU-SGP en de Ouderenpartij willen meer aandacht voor de molens; de CU-SGP ook voor de jenevergeschiedenis en het verzamelen van historisch materiaal, vooral ook van het bedrijfsleven.

Het SLV wil in de stadspromotie meer middelen vrijgemaakt zien voor het verlevendigen van de stad. Alleen als er wat te beleven is, komen bezoekers naar de stad. Het SLV zet in op het faciliteren van nieuwe initiatieven en evenementen, waardoor bestaande trekpleisters versterkt worden.Gerelateerd