Lichtshow en meer om museum zichtbaar te houden in stad

17-04-2019 Uit Redactie


SCHIEDAM – Een lichtshow moet er mede voor zorgen dat Schiedammers hun Stedelijk Museum niet vergeten. De lacune in het jaar van renovatie wil 'het stedelijk' overbruggen met drie initiatieven rond de historische collectie. Het gaat behalve om het bijzonder uitlichten van Schiedamse monumenten om de geschiedenis van de stad te vertellen, ook om  voortgezet onderzoek naar de historische collectie, en een voorproefje van een nieuwe vaste presentatie van de geschiedenis van de stad via een wandeling langs monumenten. Ook projecten rond beeldende kunst en 'street art' staan op de rol.

Deirdre Carasso presenteerde gisteravond de raadsleden en andere geïnteresseerden de plannen van haar museum tijdens een Stadserfbijeenkomst. De raad moet later dit jaar een oordeel geven over een verhuisvergoeding voor het museum, volgens wethouder Duncan Ruseler in de orde van grootte van 312.000 euro, voor 'projectleiding, opslag, ICT'. Een harde planning voor de renovatie wordt momenteel door de gemeente opgesteld, maar Carasso rekent erop dat het museum dicht gaat 'aan het begin van het voorjaar'. 2020 Natuurlijk.

Zij wil het museum 'zichtbaar houden tijdens de renovatie'. Want het museum is zo lekker op weg, nadat Carasso bij haar indiensttreding de opdracht meekreeg om als museum meer te betekenen voor de stad. Het publiek wordt breder en groter, aldus de directeur. 43 Procent groei in het bezoekersaantal sindsdien, tot 53.000 mensen afgelopen jaar. 41 Procent daarvan komt uit Schiedam. Meer betrokkenheid van de Schiedammers met het museum was een tweede belangrijk oogmerk van haar inzet.

“We willen in het renovatiejaar vooral het erfgoed beter inzetten in de stad. Dat past bij de ambitie om te investeren in Schiedams erfgoed.“ Dat gaat mogelijk gebeuren vanuit de ruimte op het Stadserf waar voorheen de bibliotheek in zat. Daar wordt het onderzoek voortgezet onderzoek naar de historische collectie, zoals tijdens de pilot van enkele maanden geleden. Artikelen uit de historische collectie, die zo'n elfduizend stuks telt, werden een voor een bekeken en op waarde geschat. Dat werk gaat tijdens de renovatie door.

De rijke geschiedenis van de stad komt in Schiedam amper tot uitdrukking, aldus Carasso. “De enige info zijn de traditionele bordjes.” Dat kan drastisch veranderen door de monumenten bijzonder uit te lichten. “Lichtshows zijn populair, je ziet het op vakanties. Ook de Ridderzaal werd in het licht gezet met de projectie van de Nederlandse geschiedenis.” Zo wil Carasso tien gebouwen in Schiedam als projectiedoek gebruiken, voor beelden die iets vertellen over de geschiedenis van de stad. “Canoniek en met kleine persoonlijke verhalen.”

Een derde plan is de nieuwe vaste presentatie van de geschiedenis van de stad die er in het gerenoveerde museum moet komen, nu al zichtbaar te maken door middel van een 'web van wandelingen door de stad', die monumenten verbindt. “Als we het financieel gedekt krijgen.”

Behalve de historische collectie gaat het museum ook de beeldende kunst naar 'de straat' brengen. Dat gebeurt ook indachtig een motie van de raad over 'street art'. De zoektocht is naar een jonge kunstenaar die buiten de gebaande paden durft te gaan en zich liever op straat dan in galeries presenteert. Mogen er ook meer zijn. “Een project dat past bij de dynamiek van de grootstedelijke regio.”

Carasso denkt aan samenwerking met Schiedammers, om hun verhalen op te halen en te vertalen naar kunst. “Muurschilderingen, kleine interventies in de straat. En – dat is een droom van mij - op de bodem van het zwembad, waarom niet? Dat je een tentoonstelling onder je hebt, pool-art.” In Berlijn en Rotterdam hebben street-artprojecten goed gewerkt.

Verder moet het museum de band met de jongste Schiedammers warm houden door een of meer projecten met scholen, zal de expositie in verband met de Volkskrant Beeldende Kunstprijs ook in 2020 in Schiedam te zien zijn ('ik mik erop dat in de eerste drie maanden te krijgen') en zal Open Expo ook niet onder de verbouwing hoeven sneuvelen. "Misschien wel in het laatste weekend voor de sluiting."

Als de bouwvakkers hun werk dan gedaan hebben, het museum er weer voor jaren tegen kan met een nieuw binnenklimaatsysteem, dan is het zaak de loop weer in het museum te krijgen door groots te openen. Carasso mikt in dat verband op een grote tentoonstelling van 'landschapsschilderkunt en stadsgezichten uit verschillende eeuwen'.


Gerelateerd