Kabouters bestaan - maar sprookjes niet

09-08-2017 Uit Redactie

Beeld: Stadsomroep Schiedam

ACHTERGROND - Sprookjes bestaan niet. Dat blijkt maar weer uit het dispuut tussen de organisator van K-bouter en de Belangen- en bewonersvereniging De Plantage. Het gaat weer eens om het slijk der aarde, en meestal zijn dat wat trieste conversaties.

Terwijl de aanleiding toch zo sprookjesachtig is: Rien Ouwerkerk is waus van kabouters en steekt er ziel en zaligheid in kabouters te maken, aan te kleden, een plek te geven. De Plantage heeft ook wel iets sprookjesachtigs – en, sstt, maar er leven echt al jarenlang kabouters in Neerlands oudste stadspark.

Het idee om in dit feestjaar, waarin het 250-jarig bestaan van het stadspark wordt gevierd, een groots kabouterfestival te organiseren was dan ook precies in de roos. Honderdvijftig kabouters zouden er in en om de Plantage moeten komen. “Als ik kinderen zie die gelukkig worden van kabouters, word ik ook helemaal gelukkig”, aldus Ouwerkerk. Hij zou samen optrekken met de bewonersvereniging, want aan vergaderen en de bijbehorende papierwinkel heeft hij een broertje dood. Om subsidie en andere financiële bijdrages aan te kunnen vragen om een festival te kunnen organiseren heb je bovendien een organisatie, een rechtsvorm nodig, en die had Ouwerkerk niet, de vereniging uiteraard wel.

Zo gezegd, zo gedaan. De belangen- en bewonersvereniging deed verschillende aanvragen die K-bouter financieel mogelijk moesten maken; de vereniging vulde formulieren in, formuleerde doelen en plannen van aanpak en dat ging vaak in een moeite door met de aanvragen die ook voor andere onderdelen van het jubileumjaar moesten worden gedaan.

Maar al doende kwam er sleet op de hartelijkheid, bleken tegengestelde karakters elkaar toch meer af te stoten dan aan te trekken. De vereniging drong bij Ouwerkerk aan op het bijhouden van een administratie, vooral van de uitgaven. De sponsors en en donateurs willen immers allemaal na gedane zaken een verantwoording zien, om in te kunnen schatten hoe hun geld besteed is. Maar ja, Ouwerkerk ziet zichzelf nu eenmaal als een doener, en dan bedoelt hij niet al doende een begroting opstellen. Hij stelt zich op gegeven moment niet meer thuis te voelen in zijn eigen project. “Ik kreeg er geen goed gevoel bij.”

Huib Sneep, voorzitter van de vereniging, concludeerde op zeker moment, ergens in het late voorjaar, dat de samenwerking misschien dan maar beter beëindigd kon worden. Op 18 mei kwamen de twee tot de conclusie dat de samenwerking dan maar beter beëindigd werd. Een dag later werd dat besluit op papier bezegeld.

In dat contact kwam natuurlijk ook de vraag naar voren: hoe nu verder? Ouwerkerk wilde van het gedoe af en stelde: opzeggen, die verplichtingen en afspraken richting financiers.

Daarna werd het stil in de communicatie tussen de verschillende initiatiefnemers in de viering '250 jaar Plantage'. De bewonersvereniging ontving nog een toezegging van het De Grootfonds, een totaalbedrag voor alle jubileumactiviteiten, naar eigen goeddunken te verdelen over de verschillende activiteiten. Ouwerkerk stak veel eigen middelen in de verdere ontwikkeling van zijn plannen, maar kreeg geen andere financiers mee. Dus kwam hij voor financiële problemen te staan. “Ik had de rest van het geld nodig om het werk af te maken”, aldus Ouwerkerk. 'De rest' is dan het geld waarop hij had gerekend. Eenderde van de toezegging van het De Grootfonds, dat leek hem toch wel reëel. Sneep en de bewonersvereniging boden hem drieduizend euro aan (als er bonnetjes tegenover stonden), maar daar kon Ouwerkerk niet mee uit de voeten; hij had een begroting van achttienduizend euro.

Zo klapte het feestje: Ouwerkerk was teleurgesteld, zeg maar boos dat zijn plannen geen doorgang konden vinden. Hij insinueerde dat de bewonersvereniging geld voor K-bouter zou hebben ontvangen en niet aan willen afdragen. “Het is heel vervelend gegaan. Ik vind niet dat iemand geld moet verdienen aan dit kinderfeest.” Waarop Sneep gepikeerd was, want weggezet als onbetrouwbaar. Het geld voor K-bouter, toegezegd door gemeente en Fonds Schiedam Vlaardingen is teruggestort. Conform het verzoek van Ouwerkerk zelf, aldus Sneep. “Deze week hebben we het K-boutercomité uitgenodigd voor een gesprek, om toch neutraal te eindigen met deze soap”, aldus de bewonersvoorman. Het is er – nog niet? – van gekomen.

Rien Ouwerkerk kwam inmiddels met een manifest dat K-bouter 'wegens menselijke inmenging' niet doorgaat in de Plantage 'in ieder geval niet dit jaar', maar dat er voor liefhebbers een alternatief is: het Sprookjesfestival later in oktober in Arnhem.Gerelateerd