Hoe Holland tot bloei kwam

09-06-2017 Uit Redactie

Foto's: Vlaardingen24

VLAARDINGEN - De tentoonstelling 'De eerste eeuwen van Holland - het verhaal van een eigenzinnig graafschap' is sinds vandaag te zien in Vlaardingen.

Voor de haringstad is de tentoonstelling een stap op weg naar het duizendjarig jubileum van de Slag bij Vlaardingen in 2018. Na die gewonnen slag door graaf Dirk III kwam het graafschap Holland tot bloei. Hierover gaat de tentoonstelling in het Vlaardingse stadskantoor.

De reizende tentoonstelling is gemaakt door 'TGV teksten en presentatie', in opdracht van de gemeenten Vlaardingen en Den Haag en met financiële steun van de provincie Zuid-Holland. Iris Toussaint van TGV legt kort uit wat bezoekers in de publiekshal van het stadhuis kunnen verwachten: ''Je bent op bezoek bij vier graven en een gravin, achtereenvolgens Dirk III, Willem I, Floris V, Albrecht van Beieren en tot slot Jacoba van Beieren. Zij vertellen de bezoekers het verhaal van Holland in de middeleeuwen: hoe de Hollandse graven steeds meer macht veroverden en hoe kleine agrarische nederzettingen veranderden in welvarende steden. Je maakt er ook kennis met de mensen met wie de graaf te maken had. Met de boer, die voor de graaf moest werken, met de ridder die voor de graaf vocht, met de monnik die voor het zielenheil van de graaf moest bidden en met de koopman die de groei van steden mogelijk maakte. Sporen van dat middeleeuwse Holland zijn er nog steeds om ons heen. Ook dat laten we zien, onder andere in bijzondere middeleeuwse voorwerpen.''

In de tijd van graaf Dirk III - zo omstreeks het jaar 1000 - is er wel sprake van een graafschap, maar nog niet met de naam Holland, vertelt Toussaint. ''Het kustgebied maakt dan deel uit van het Duitse rijk en het graafschap wordt in die tijd Frisia ofwel Friesland genoemd. Dirk III is er de machtigste, maar niet de enige edelman. Het gebied is nog grotendeels onbewoonbaar. Boeren zijn aan de slag gegaan met het ontginnen van het grote Hollandse veengebied, waardoor in de loop van de eeuwen het typisch Hollandse landschap van akkers, weiden, dijken, sloten en molens ontstaat. Met meer woon- en landbouwgrond kan de bevolking groeien. Meer boeren krijgen eigen land en hun graaf krijgt meer opbrengsten. Drie eeuwen na Dirk III is het enorme moeras ontgonnen en zijn sommige dorpen in steden veranderd."

Vlaardingen groeit in de 11e eeuw uit tot een van de belangrijkste plaatsen in het graafschap. Maar het is niet de enige plaats waar de graaf verblijft. Hij trekt met zijn hof rond door zijn graafschap en bestuurt zo zijn gebied. Tot in de dertiende eeuw, dan besturen de graven steeds vaker vanuit het Binnenhof in Den Haag hun graafschap. Na Vlaardingen gaat de tentoonstelling dan ook op reis naar Den Haag en daarna naar het Huis van Hilde, het provinciaal archeologisch museum in Castricum.Gerelateerd