Gemeente houdt vast aan noodzaak vergunningen café Sien

13-12-2019 Uit Redactie


SCHIEDAM - De gemeente Schiedam houdt vast de noodzaak van een drank- en horecavergunning en exploitatievergunning voor café Sien op het Wilhelminaplein.

Dat café opende eerder vandaag voor het eerst zijn voordeur, maar ontbeert deze vergunningen. Burgemeester Cor Lamers, die het café vandaag liet sluiten: "Café Sien kon vandaag niet open. Er lopen procedures tegen het café. We handhaven de openbare orde, daarom is het café gelijk weer gesloten. Vandaag vieren we op het Wilhelminaplein met bewoners het kerstfeest. Ik mag dit mooie feest openen. Saamhorigheid en veiligheid van de omwonenden staan voorop.”

De burgemeester stelt dat de door café Sien aangevraagde drank- en horecavergunning en exploitatievergunning s geweigerd. "Er loopt nu een beroepsprocedure, dit betekent dat er tot die tijd geen exploitatie is toegestaan."

Over de redenen om de drank- en horecavergunning en exploitatievergunning te weigeren stelt de burgemeester: "Bij de afgifte van een drank en horecavergunning geldt de openbare toets van slecht levensgedrag. De vergunning is niet verleend omdat door de eigenaar en haar exploitanten niet voldaan kan worden aan de toetsingsgronden. Omwonenden hadden overlast van het terras van het café. De DCMR heeft regelmatig gemeten dat de geluidsnorm werd overtreden." De burgemeester heeft het alleenrecht om het café gesloten te houden op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening en de Drank- en Horecawet.
 
"Er zijn al diverse weigeringen op aanvragen van verschillende exploitanten van Sien door de rechter behandeld", zo stelt de gemeente in een verklaring. "De gemeente Schiedam is hierin steeds in het gelijk gesteld. De huidige laatste aanvraag loopt nog, maar daar is ook al een voorlopige voorziening van de rechter over gegaan. Ook hierin is de gemeente Schiedam weer in het gelijk gesteld."Gerelateerd