Deirdre Carasso vertrekt bij Stedelijk Museum

21-07-2020 Uit Redactie


SCHIEDAM - Deirdre Carasso vertrekt als directeur van het Stedelijk Museum Schiedam. Ze stapt half december over naar de Bibliotheek Utrecht, waar ze directeur Ton van Vlimmeren opvolgt die met pensioen gaat.

Carasso stapt met goede papieren op. De reputatie van het museum groeide in de afgelopen jaren, als brenger van moderne kunst aan een breed publiek. Het Stedelijk Museum wist tentoonstelling te brengen die aansloegen in Schiedam; de eerder als hoog ervaren drempels naar het kunsthuis op de Hoogstraat werden allengs lager. In veel exposities zocht het museum expliciet de relatie met de stad. Carasso begon in het voorjaar van 2016 in Schiedam. Daar voor was zij hoofd Relaties en Filantropie bij Boijmans Van Beuningen.

Een van de verworvenheden is het verdubbelen van het bezoekersaantal. Verder wist het museum vorig jaar de Museumprijs te winnen en werd de stad en anderen door onder meer de inspanningen van Carasso bereid gevonden de middelen ter beschikking te stellen voor een grondige renovatie van het museum, gevestigd in het St. Jacobs Gasthuis. Ook komt het gemeentelijke museum vanaf komend jaar vier jaar lang in aanmerking voor rijkssubsidie.

"In vierenhalf jaar heeft ze het museum samen met haar team verbreed", stelt Pascal Visée, voorzitter van de raad van toezicht van het stedelijk. "Het museum gaat weer over mensen, biedt kunst en (stads)geschiedenis en werkt nauw samen met bestuur en inwoners van de stad Schiedam."

Carasso stelt haar 'fantastische museumteam' te gaan missen, net als 'het spannende Schiedam en al die krachtige Schiedammers'. Over haar overstap naar Utrecht stelt Carasso dat ook daar in de bibliotheek de vraag speelt 'hoe mensen te bereiken die nog niet komen', ook al biedt de Utrechtse bieb jaarlijks nu al meer dan vierduizend educatieve, sociale en culturele activiteiten.

Deirdre Carasso: "Ik houd van kunst en boeken, en van musea en bibliotheken. Nu mag ik in de stad waar ik woon gaan helpen met de verdere ontwikkeling van de maatschappelijke rol van de bibliotheek. Bibliotheken gaan in wezen over mee doen met de wereld, over democratie. Dat gaat me aan het hart, in Schiedam, Utrecht en overal in de wereld."


Gerelateerd