Braniii komt met schadeclaim

28-09-2018 Uit Redactie


SCHIEDAM – Nico van Sluis gaat een juridische procedure starten tegen de gemeente Schiedam, waarin hij om de vergoeding van gederfde inkomsten vraagt.

Zijn café Braniii moet een half jaar dicht, zo besloot het stadsbestuur. Dat is gevolg van meerdere incidenten en overtredingen. “De optelsom daarvan leidt tot deze langere sluiting en intrekking van de vergunning”, aldus een toelichting van het besluit door de gemeentelijk woordvoerder.

“De gemeente neemt al enige tijd een opeenstapeling waar van overtredingen. Sommige overtredingen zijn ernstiger dan andere, maar uit het geheel oordeelt de burgemeester dat er het nodige schort aan de bedrijfsvoering.”

Dat laat Van Sluis zich niet gezeggen. “Onzin”, zegt hij. “Veel is mij absoluut niet aan te rekenen.” De burgemeester moet dan maar eens komen vertellen wat er aan de bedrijfsvoering mankeert. “Ik zit al vijf jaar in de zaak, die al 53 jaar bestaat. De oudste gaybar van Zuid-Holland.”

De gemeente stelt dat zich dit jaar 'al twee incidenten hebben voorgedaan waarbij geweld een rol speelt'. “Vanuit de gemeente is het bedrijf hierop aangesproken. In de loop van dit jaar is het bedrijf in verband met de overtredingen en het eerste incident al enkele malen gesloten geweest op last van de burgemeester. Ook de wijze waarop de exploitant en de portier met deze incidenten zijn omgegaan geeft reden tot ernstige zorgen.”

In februari was er een steekincident (zie dit artikel). Een man werd voor de deur van Braniii in zijn buik gestoken. “Door bezoekers van de bar, ook al waren het geen vaste klanten.”

Volgens Van Sluis zit er een groot verschil tussen de theorie en de praktijk, als het gaat om de veiligheid in een kroeg. Braniii werkt met een camerasysteem en met portiers aan de deur. “Dat doen zij op vrijwillige basis.” Het is dus niet zo dat er een geen toezicht is op wie de zaak binnenkomt en hoe bezoekers zich gedragen, wil Van Sluis er maar mee zeggen.

Neem nu het incident dat de aanleiding is tot de sluiting, op 11 augustus. “Een moeder en dochter herkenden een binnenkomende bezoeker en zeiden dat hij een pedofiel was en dat hij de dochter had misbruikt. Ik heb ze gezegd dat ik op basis van zo'n verdenking de man de toegang niet kon ontzeggen, samen met zijn dochter en vriendin. Daarop hebben de vrouwen een andere bezoeker opgestookt en deze ging de bewuste man achterna toen die naar de wc ging. Op het toilet kreeg de man een tik.” Daarvan was volgens Van Sluis niets te merken toen de man uit de wc kwam. “Maar buiten heeft hij zich door ambulancepersoneel aan hoofdletsel laten behandelen.”

Daar valt als horecaondernemer niet tegenop te beveiligen, stelt Van Sluis. Incidenten kunnen zich altijd voordoen, dat is horeca-eigen en gebeurt overal. Een half jaar sluiting staat volgens hem ook niet in verhouding met incidenten elders. “Er is in de zaak niet geschoten of gestoken, zoals bij de Pacha een paar jaar geleden.” Die zaak moest twee maanden dicht.

De gemeente geeft in de toelichting aan dat 'de maatregel in overeenstemming is met de sanctietabel in het horecabeleid'. “Ondanks de eerdere waarschuwingen en de handreikingen door gemeente en politie, neemt het aantal overtredingen niet af”, concludeert de burgemeester.

Van Sluis stelt dat de schromelijk overtrokken is. “Ze bouwen een dossier op. We zouden na een uur 's nachts mensen op het terras hebben gehad. Maar dat komt omdat we geen rookruimte hebben en mensen buiten een sigaret gaan roken. Ze zouden consumpties in hun handen hebben gehad, maar we die waren niet van ons.”

Burgemeester Cor Lamers stelt dat het laatste geweldsincident 'een gevaar voor de openbare orde vormt en het woon- en leefklimaat op negatieve wijze beïnvloedt'. “Er is een gegronde vrees voor verdere verstoringen van de openbare orde als de horecaonderneming langer open blijft. Gezien de ernst van de feiten moet de burgemeester overgaan tot een zorgvuldige belangenafweging, die er in dit geval toe leidt dat de horecagelegenheid moet sluiten.”

“Ik heb de indruk dat Lamers niet blij is met bepaalde horeca”, aldus Van Sluis. Want het ergste vindt hij nog het feit dat terwijl het politieonderzoek nog loopt, 'twee dagen voor de Brandersfeesten' de ordonnance komt dat Braniii zes maanden dicht moet. Terwijl flinke kosten voor een programma zijn gemaakt. “De gemeente kan een flinke claim tegemoet zien.” Die zal volgens Van Sluis lopen in de duizenden euro's.

ps. Dit artikel is na plaatsing aangepast. Met name is het schadebedrag in de laatste regel veranderd. De foto is op verzoek gewijzigd.Gerelateerd