6,5 Ton nodig voor Havenkerk

24-07-2018 Uit Redactie

De Havenkerk moet verbouwd worden om weer onderdak te bieden aan evenementen als het chocoladefestival

SCHIEDAM - Om de Havenkerk - officieel de Sint Johannes de Doperkerk - aan de Lange Haven geschikt te maken als evenementenlocatie is 650.000 euro subsidie nodig. Die subsidie is voorwaarde om de kerk te kunnen verkopen aan Boei.

Al lange tijd is sprake van het voornemen tot deze verkoop; deze gebeurt op advies van de Stichting tot Restauratie en Instandhouding van de kerk aan de Lange Haven e.o. (SRI). Die stichting is verbonden aan de gemeente Schiedam en verwierf het rijksmonument in 2010. De SRI had als belangrijkste taak de kerk te restaureren en een geschikte partij te vinden voor de exploitatie van het gebouw. Daarbij is het voor de plannenmakers laveren: de Havenkerk moest in zijn nieuwe gebruik enerzijds bijdragen aan de revitalisering van de binnenstad en anderzijds passen bij het monumentale karakter van de kerk.

B&W moeten SRI toestemming geven voor het afstoten van de kerk; het college stelt de raad nu voor tot verkoop over te gaan. Al in 2016 werd met Boei hierover een intentieovereenkomst gesloten. Daaronder vallen ook de 'bijbehorende opstallen', met name de oude pastorie.

Boei is een landelijk opererende partij met expertise op het gebied van (her)bestemming en exploitatie van monumentale gebouwen, aldus het college. "Het is een maatschappelijke onderneming in de vorm van een besloten vennootschap die er in slaagt om particuliere en publieke fondsen aan zijn missie te binden. Dit maakt het een uitermate geschikte partij om de kerk over te nemen." Boei gaat aan het werk met de bedoeling de Havenkerk te laten floreren als een evenementenlocatie. De pastorie, laatstelijk bekend als Bijbelhuis, wordt ingezet voor 'ondersteunende functies, zoals horeca', aldus B&W.

De restauratie van de Havenkerk in de afgelopen jaren betrof het casco, en binnen het hoofdgewelf. Ook het kerkorgel, gebouwd door Maarschalkerweerd, werd gerestaureerd. "De monumentale onderdelen van de kerk bevinden zich hierdoor in goede conditie", aldus B&W. "Tegelijkertijd is er een achterstand met betrekking tot de installaties en voorzieningen, zoals verwarming en toiletgroepen", aldus B&W. Verder moet de vloer van de kerk vervangen worden; vanwege 'constructieve problemen' blijkt die af te schrijven. Voor vervanging van de vloer en het wegwerken van de achterstanden, is eenmalig 650.000 euro aan subsidie nodig, zo becijferde Boei. Dat wil de Havenkerk nu slechts overnemen op voorwaarde dat de 6,5 ton subsidie wordt verstrekt. B&W gaan daarin mee. Volgens het college is het geld beschikbaar, want gereserveerd in het potje 'Binnenstad'.

"De gemeente heeft een groot belang dat de kerkvloer op zo kort mogelijke termijn wordt hersteld, zodat Schiedamse evenementen weer in de kerkzaal kunnen plaatsvinden", aldus B&W. "Om die reden wordt in de subsidiebeschikking de verplichting opgelegd deze werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2019 af te ronden."

Zie ook dit artikel.Gerelateerd