Steun voor sportclubs

02-05-2020 Sport Redactie


SCHIEDAM – Schiedamse sportverenigingen worden ondersteund om een periode zonder inkomsten financieel te overbruggen.

Wethouder Fahid Minhas stelt dat Schiedam de verenigingen voor betaling van de huur van hun accommodaties twee maanden extra de tijd geeft. In plaats van dertig dagen wordt de betaaltermijn negentig dagen.

Maar voorlopig hoeven de Schiedamse verenigingen geen huur over te maken. Zij komen net als elfduizend clubs elders in het land in aanmerking voor een kwijtschelding van de huur die de regering vandaag bekendmaakte. In maart, april en mei hoeft er geen huur betaald te worden, aldus minister Martin van Rijn vandaag. Dat kost negentig miljoen euro die de rijksoverheid voor rekening zal nemen. Voor veel sportverenigingen is de huur de grootste kostenpost in hun huishoudboekje.

Clubs die over een eigen accommodatie beschikken krijgen een eenmalige tegemoetkoming van 2500 euro om gederfde inkomsten uit vooral baromzet te compenseren. Dat kost de overheid twintig miljoen euro.

Inzet van het kabinet is volgens de minister om ‘de unieke Nederlandse infrastructuur’ van sportverenigingen te behouden. “Van Rijn: “De sportvereniging is een plek waar veel mensen samenkomen. Niet alleen om te bewegen, maar juist ook als sociale ontmoetingsplek. Met het steunpakket ondersteun ik de sportverenigingen die het financieel zwaar hebben door de gevolgen van het Coronavirus en waar we als kabinet juist nu een beroep op doen.” Deze week hervatten veel verenigingen de trainingen voor de jeugd.Gerelateerd