Jubilerende Avondvierdaagse boekt record

15-06-2015 Sport Redactie

Welke medaille wil jij?

WANDELEN - De Avondvierdaagse is vanavond van start gegaan met het recordaantal van 1150 deelnemers. Vanavond was de inhaalavond, met deelnemers die een van de volgende vier avonden niet kunnen. Daarom kun je morgen ook starten, zelfs als je je nog niet hebt ingeschreven. Je kunt je bij het startbureau op het SVV-complex inschrijven bij voorzitter Hans van Dongen en de andere vrijwilligers. Ook morgen zitten zij er weer klaar voor.

Voorzitter Hans van Dongen (61) is al 45 jaar als vrijwilliger betrokken bij de organisatie van de avondvierdaagse, of zoals het officieel heet, 'De Gezamenlijke Schiedamse Avondvierdaagse'. Samen met zijn zoon Paul en dochter Linda van Dongen vormt hij het bestuur (zie de foto bij de aankondiging van dit artikel op onze home-pagina). "Ik ben er 45 jaar geleden mee begonnen, toen om mijn vader - Gerard -  te helpen. Het mooie was dat hij dit samen deed met Jan Bras. Wat ik toen niet wist; dat zou later mijn schoonvader worden." Tussen ons gespek door helpt hij eerst even een meisje dat zich, vergezeld van haar moeder, op maandagavond bij de startbalie komt inschrijven. Zij moet net als alle deelnemers (en die hebben inmiddels een kleine voorsprong op haar) op tijd weer binnen zijn: vóór 21.30 uur. Van Dongen showt haar een aantal medailles, die ingelijst zijn, achter een glazen plaatje. De medailles verschillen naarmate je vaker hebt meegelopen, legt hij het meisje uit. "Maar voor jou is het de eerste keer begrijp ik, dan krijg je deze of deze." Je kunt kiezen tussen medailles van twee bonden, de 'NWB Nederlandse Wandelsport Bond' en de 'KNBLO Wandesportorganisatie Nederland'. Van Dongen wijst het rechter rijtje aan. "Die kun je beter nemen, want die zijn er volgend jaar ook nog", aldus luidt zijn advies aan het meisje. De voorzitter bergt de vijf euro inschrijfgeld in het geldkistje op. Zo zijn er vanavond nog vijftig inschrijvingen bijgekomen. Het aantal voorinschrijvingen bedroeg elfhonderd. Vorig jaar deden er duizend deelnemers mee.

Nadat het meisje de kantine van SVV uit is, om op pad te gaan voor haar vijf kilometer, geeft Van Dongen een toelichting. "De Avondvierdaagse wordt al zo'n kleine zestig jaar in Schiedam gelopen. Vijftig jaar geleden kwam er landelijk een scheiding in de wandelwereld, in die zin dat er twee landelijke bonden kwamen. In Schiedam vond men het beter het voor de avondvierdaagse bij één organisatie te houden. Er is toen gekozen voor een heel praktische aanpak. Je kon bij ons kiezen van welke van de twee organisaties je na afloop de medaille wilde ontvangen. Vandaar dat wij spreken over 'De Gezamenlijke', en dat dus in 2015 voor het vijftigste jaar. Beide bonden zijn begin van dit kalenderjaar samengegaan tot een nieuwe bond, de Koninklijke Wandel Bond Nederland KWBN. Kortom, wat wij dus al vijftig jaar in praktijk hebben gebracht, is nu ook landelijk officieel een feit." De voorzitter van zilveren jubilaris  'De Gezamenlijke Schiedamse Avondvierdaagse' kan een tevreden grijns op zijn gezicht niet onderdrukken.

Het overgrote deel van de deelnemers loopt de kortste afstand. De tien kilometer wordt door zeventig deelnemers gelopen. Hans van Dongen noemt het een trend van de afgelopen jaren dat het aantal lopers op de tien kilometer afneemt. Negentig procent van alle deelnemers schrijft zich via een school of een vereniging in.Gerelateerd