Hockeycompetities worden beëindigd

23-04-2021 Sport Redactie


HOCKEY - De KNHB heeft besloten alle competities van seizoen 2020-2021 te beëindigen. De hockeybond zondert alleen de hoofdklassen van de dames en heren hiervan uit.

"Helaas ontbreekt het perspectief dat competities met de reguliere indeling dit seizoen nog tijdig kunnen worden hervat", zo stelt de bond. Aanleiding voor het besluit zijn het door de overheid gepubliceerde openingsplan en de persconferenties van 13 en 20 april. "Mocht de overheid op een later moment alsnog regionale/lokale competities toestaan dan zal de KNHB deze direct opzetten en de verenigingen hierover informeren."

In een toelichting stelt de KNHB er zelf van overtuigd te zijn 'dat met heldere protocollen en met inzet van de vele vrijwilligers op de verenigingen wedstrijden spelen veilig mogelijk is', maar toch het overheidsbeleid te volgen. Afgelopen dinsdag maakte het kabinet opnieuw duidelijk dat er nog geen sprake kan zijn van versoepeling van de anti-Coronamaatregelen in de volwassenensport. "Wij hadden graag gezien dat de overheid ook de sport verder zou openen, maar helaas is dat niet gebeurd en bleven nieuwe versoepelingen afgelopen dinsdag, met uitzondering van het verdwijnen van de avondklok, uit."

De afgelopen maanden heeft de bond er naar eigen zeggen 'hard voor gestreden' de (hockey)sport weer open te krijgen. "Samen met NOC*NSF en de andere bonden is veelvuldig overleg gevoerd met de overheid. Daarbij was onze inzet de afgelopen periode iedereen van 27 jaar en ouder ook weer zonder beperkingen te kunnen laten hockeyen en verzochten we om ruimte om regionaal te starten met het spelen van wedstrijden. Helaas heeft bijvoorbeeld de brief die we samen met de KNVB naar de overheid stuurden, vooralsnog niet geleid tot de gewenste versoepelingen."

Op basis van het aantal beschikbare weekenden en diverse uitgeschreven scenario’s zag de KNHB lang nog wel kansen voor het uitspelen van de competities, al was het maar voor de helft. "Het streven van de KNHB om nog competitie te kunnen spelen, sloot ook aan op de wens van vele hockeyers en verenigingen. Want hockeyers en verenigingen snakken ernaar weer zonder beperkingen te kunnen sporten, wedstrijden te spelen en elkaar op de club te ontmoeten, al is dat buiten het veld dan op 1,5 meter afstand." Maar nu is duidelijk geworden dat als de competities niet per begin mei worden hervat, ze ook in een aangepast format niet meer af te ronden zijn; ook niet als halve competities, zo stelt de bond.

In het weekend van 11 oktober werd voor het laatst gehockeyd door dames-1 en heren-1 van HC Schiedam. Hun competities kenden dermate weinig wedstrijden dat deze nu door de bond als niet-gespeeld worden beschouwd. "Er vindt geen promotie of degradatie plaats, er is geen kampioen." Na zes gespeelde wedstrijden stond dames-1 achtste in de Overgangsklasse, heren-1 vierde in de Eerste Klasse. "Seniorenteams blijven in beginsel in dezelfde klasse én voor junioren geldt dat de indeling gemaakt wordt volgens de reguliere en bekende processen", zo stelt de KNHB nu.Gerelateerd