Herstelwerk aan Willem-Alexander in zomerstop

28-03-2019 Sport Redactie

Groot enthousiasme bij de opening van het sportpark; nu is het hard werken om de verzakkingen het sportplezier niet te laten bederven


SCHIEDAM - A4all, bouwer van sportpark Willem-Alexander, verwacht in de zomerstop van het voetbal herstelmaatregelen uit te voeren aan het verzakte deel van het complex.

Dat schrijven burgemeester en wethouders in een update aan de raad. Augustus afgelopen jaar werden er flinke verzakkingen op met name sportveld 3 geconstateerd, die leidden tot het buiten gebruik stellen van het veld. Na het verhelpen van de oneffenheden wordt er sinds oktober weer gevoetbald op veld 3. Drie banen van de indoor atletiekbanen van het complex zijn nog altijd afgesloten.

Volgens onderzoek van specialisten komt de grond onder Willem-Alexander tot rust. 'De plaat waarop het sportveld is aangelegd' zou zich stabiliseren. Een tweede onderzoeksinstelling is door A4all aan het werk gezet om te bekijken of die conclusie correct is. Daarom neemt de bouwer, net als opdrachtgever voor de aanleg van de ondergrond van het sportpark Rijkswaterstaat, nog geen definitief standpunt in. Half april moet meer duidelijk zijn.

"Omdat zich geen nieuwe verzakkingen hebben voorgedaan en de situatie stabiel lijkt, heeft A4all het voornemen uitgesproken de herstelmaatregelen in de zomerstop van de KNVB te willen uitvoeren", zo laat het college nu weten. Ook aan een aanpak van het voorterrein en de atletiekbanen is overleg tussen de gemeente en A4all. "Het doel is om de hoofdingang van het sportpark weer voor iedereen toegankelijk te maken", zo stelt B&W in de update. Hetzelfde geldt voor de atletiekbanen.Gerelateerd