DWS krijgt gemeentelijke bijdrage voor clubhuis

09-06-2021 Sport Redactie


SCHIEDAM - DWS is uit de brand. De gemeenteraad ging gisteravond akkoord met een gemeentelijke bijdrage van 155.000 euro voor de bouw van het nieuwe clubhuis.

De handbalvereniging was in de financi"ele problemen gekomen omdat ze verplichtingen was aangegaan, vooruitlopend op het bedrag dat door wethouder Fahid Minhas was toegezegd. De bouwer van het nieuwe verenigingsgebouw op Thurlede hanteerde een dwangsom van vijftigduizend euro bij niet tijdige betaling. DWS kon niet op tijd betalen omdat het geld van Schiedam nog niet binnen was. En de gemeente kon het toegezegde bedrag niet overmaken omdat de raad zich er nog niet over had uitgesproken. 

Dat is nu gebeurd. Gisteren werd het voorstel 'Speelplaatsen en sportmogelijkheden', met daarin opgenomen de bijdrage aan de handbalvereniging, unaniem door de raad aangenomen.

Zie ook dit artikel.Gerelateerd