Zuid-Holland onderzoekt woongeluk

28-06-2018 Politiek Kor Kegel

Gedeputeerde Bom-Lemstra wil uitkomsten gebruiken voor inrichting van nieuwe leefomgevingen

DEN HAAG – Tienduizenden huishoudens in Zuid-Holland kunnen de komende tijd hun mening geven over hun leefomgeving. In de hele provincie gaat De Grote Omgevingstest van start, die in beeld moet brengen hoe de inwoners hun leefomgeving beoordelen.  

Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde Ruimte en Wonen: “Er is in Zuid-Holland een grote vraag naar woningen. Woningbouw moet versneld worden, maar we willen wel dat die woningen voldoen aan de wensen die toekomstige bewoners hebben. Als provincie Zuid-Holland doen we daarom graag mee en zijn verheugd dat zo veel andere partijen meedoen. De uitkomsten kunnen wij en gemeenten gebruiken voor de inrichting van nieuwe en bestaande leefomgevingen.”  

De provincie Zuid-Holland en veel gemeenten, woningcorporaties en vastgoedpartijen in Zuid-Holland doen mee aan De Grote Omgevingstest. Welke voorkeuren de inwoners van deze provincie? Elke afwegingen maken ze wat hun leefomgeving betreft?  

I & O Research voert het veldwerk van het onderzoek uit. Via gemeenten zijn al panels bevraagd en in de week van 25 juni krijgen tienduizenden Zuid-Hollandse huishoudens een schriftelijke uitnodigingsbrief. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. 
Deelnemen kan vervolgens door online een vragenlijst in te vullen. Zuid-Hollanders die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen, kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/dgot  

Er zijn versies van de vragenlijst beschikbaar in het Nederlands, Engels, Turks en Arabisch. Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld twintig minuten. Onder alle deelnemers van het onderzoek worden honderd cadeaubonnen van vijfentwintig euro verloot. 
De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor De Grote Omgevingstest.