Zorgen over nog steeds toenemen verzakkingen Sportpark Willem-Alexander

19-07-2020 Politiek Redactie

Achter het grasveld zie je de hekken (ballenvangers) langs velden die op het dak van de tunnel liggen (archieffoto door Louise Melchers)

SCHIEDAM - De verzakkingen van het - over de Ketheltunnel heen gebouwde - Sportpark Willem-Alexander blijven de gemeente zorgen baren en een structurele oplossing is nog niet in zicht. Daarom overweegt de gemeente het nemen van juridische stappen tegen de voor de bouw verantwoordelijke aannemerscombinatie A4all. 

In november liet het college van B&W de gemeenteraad weten dat niettegenstaande verzakkingen de sportvelden normaal kunnen worden gebruikt. "Dat is nog steeds zo. Wel zien we dat de gevolgen van de verzakkingen op meer plaatsen zichtbaar worden. Wij zijn daarom in overleg met aannemerscombinatie A4all. Omdat dit overleg tot nu toe een oplossing niet of nauwelijks dichterbij heeft gebracht, kunnen wij niet uitsluiten dat een juridische procedure noodzakelijk wordt", zo liet de gemeente de afgelopen week in een brief aan de gemeenteraad weten.

Het gemeentebestuur zegt voor de toekomst zorgen te hebben over het nog steeds toenemen van de verzakkingen. "Daarom hebben wij er bij de aannemerscombinatie op aangedrongen een herstelplan te maken dat de gebreken duurzaam wegneemt. Desondanks heeft A4all tot op heden geen compleet plan gepresenteerd, dat aan deze wens beantwoordt", aldus het college. 

In augustus 2018 werd een van de voetbalvelden voor korte tijd gesloten. "Op dit moment kan het sportpark, met uitzondering van 4 indoor atletiekbanen, normaal worden gebruikt. Dat neemt niet weg dat de gemeente, samen met de beheerstichting, het sportpark nauwgezet controleert op een eventuele toename van de verzakkingen", schrijft het college.

" Het meest in het oog springen de 'verzakking' van de zettingsvrije plaat waarop de voetbalvelden (deels) rusten, de aangrenzende 'ballenvangers' en de verzakking van het voorterrein. Ons uitgangspunt is dat alle voorzieningen van het sportpark optimaal moeten kunnen worden gebruikt. Daarnaast moet het sportpark toegankelijk zijn, en bovenal veilig. Hoewel alle partijen dit onderschrijven, leven er wel verschillende inzichten over de oorzaken van de opgetreden gebreken, de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen en de (omvang van de) oplossing."

Het uitblijven van overeenstemming over het definitieve herstel van de gebreken betekent dat nog niet bekend is wanneer herstelwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Het is de verwachting van het college dat dit het gebruik van het sportpark niet in de weg zal staan tijdens het komende sportseizoen. Veilig gebruik van het sportpark staat voorop, zo benadrukt de gemeente. Voor de zekerheid is een second opinion gevraagd aan een bouwtechnisch bureau. 

De raad heeft in 2019 voor de verzakkingsproblematiek van Sportpark Willem-Alexander een werkbudget beschikbaar gesteld van honderdvijftigduizend euro. Van dit budget is nog zo'n 43 duizend euro beschikbaar en zijn inmiddels voor de overige ruim 106 euro verplichtingen aangegaan (met name voor advocatenkosten).