Wat doet Groen Links eigenlijk in het college?

12-06-2021 Politiek Han van der Horst


COLUMN - De gemeente staat een tijd van bezuinigingen te wachten. Dat heeft twee oorzaken: de eerste is de Coronacrisis, waarvan de gevolgen door overheden steeds moeilijker voor zich uit te schuiven zijn. Ten tweede hebben de regeringen Rutte jarenlang geprobeerd de rijksbegroting kloppend te houden door overheidstaken op de gemeentes af te schuiven met onvoldoende financiering. De jeugdzorg is daar het bitterste voorbeeld van.

Zo wordt Schiedam een stad op zwart zaad. Het college heeft van de zomer vast een aantal sectoren uitgezocht waar de kaasschaaf zijn werk zal doen: de medewerking aan de Rotterdampas wordt gestopt nadat het gratis openbaar vervoer voor minvermogenden al eerder was opgeheven. Stroomopwaarts – de sociale dienst – kan de broekriem wel wat meer aanhalen. Cultuur en evenementen zijn uiteraard ook de klos. Men wil als klap op de vuurpijl het besluit de hondenbelasting af te schaffen nog eens heroverwegen.

Eerst de hondenbelasting. Die dateert uit de negentiende eeuw. Honden moesten toen werken voor de kost, niet alleen als wakers maar ook als trekdieren. Mijn overgrootvader melkboer Joris Hersbach ging met een handkar dagelijks zijn klanten af. Voor de wielen liep in een tuig Hector, de hond, die ook zijn aandeel leverde aan het voortslepen van de met melk, boter en eieren zwaar beladen kar. Destijds redeneerde de overheid: met die beesten wordt geld verdiend. Daar mogen we dus belasting op heffen.

Dat is nu allang niet meer het geval. Honden zijn huisdieren, die ook nog eens een belangrijke sociale functie vervullen. Met die belasting tref je willekeurige mensen die op kosten worden gejaagd omdat een of andere wethouder zijn zaakjes op orde wil krijgen. En de vervuiling die honden veroorzaken? Die moeten de baasjes al jaren zelf opruimen op straffe van zware boetes.

De Rotterdampas geeft mensen met weinig geld toegang tot evenementen die ze anders vanwege hun smalle beurs nooit kunnen bezoeken. Wie het lijstje bezuinigingen bekijkt, merkt dat het college de centjes voornamelijk weg wil halen bij mensen die het toch al niet breed hebben.

Dat roept dan ook de vraag op: wat doet Groen Links in dat college? Deze partij heeft zich de laatste jaren voornamelijk geprofileerd als aanjager van de energietransitie, voorlopig alleen in Groenoord. En dat op zo’n manier dat de betrokken burgers (of moet je zeggen getroffen burgers?) niet goed kunnen overzien wat dit allemaal voor hen afzonderlijk betekent en wat het gaat kosten. Groenoord is een volksbuurt. De partij is er in geslaagd  gewone mensen op grote schaal de stuipen op het lijf te jagen. Nu bezuinigers bij de gemeente de laatste leuke dingen voor de gewone mensen weghalen, geeft ze niet thuis. Althans nog niet, mogen wij hopen.

Nogmaals: wat doet Groen Links in het college?Gerelateerd