VVD: werk maken van (on)veiligheid stationsgebied

30-01-2020 Politiek Redactie


SCHIEDAM - De Schiedamse VVD wil het naadje van de kous weten over de mogelijkheden die het college van B&W ziet om 'het onveiligheidsgevoel op en rondom station Schiedam-Centrum' weg te nemen.

Veel Schiedammers en bezoekers van de stad ervaren volgens de fractie, bij monde van Tom Janssen, dergelijke gevoelens. Aanleiding om deze aan de orde te stellen zijn de arrestaties van jongeren die vorige week op het station de politie te lijf gingen, nadat die ze had gesommeerd op te stappen. Zie dit artikel. Dat was volgens Janssen geen incident: "Veel Schiedammers maken zich al lang zorgen over de veiligheid en het veiligheidsgevoel op en rondom het station. Met name in de avond kan de sfeer er grimmig worden door de aanwezigheid van groepen hangjongeren."

Janssen wil nu - door middel van schriftelijke vragen - weten of B&W deze gevoelens onderkennen en de noodzaak inzien om hier iets aan te doen. Janssen noemt de mogelijkheid van een samenscholingsverbod - zoals dat op het Van 't Hoffplein ook al heeft gegolden -, het afspelen van muziek op het station en het achter de poortjes zetten van een groter deel van het stationsgebied. Hij vraagt het colege welke afspraken hierover met betrokken partijen als RET, NS, Prorail en politie zijn gemaakt of kunnen worden gemaakt en hoe deze instanties werken aan veiligheid op en rond het station.

Met de bouwplannen voor Schieveste zal het stationsgebied de komende jaren drastisch veranderen. Janssen vraagt B&W ook op welke wijze het denkt dat die bouw de situatie op het station en in de omgeving kan verbeteren.Gerelateerd