Verkiezingsprogramma’s over van alles en nog wat: Denk

05-03-2022 Politiek Kor Kegel


Het is een hels karwei om verkiezingsprogramma’s van twintig à dertig pagina’s samen te vatten in een journalistiek artikel. Waarom zou het ook nodig zijn? De meeste programma’s zijn op internet te vinden en iedereen kan ze op z’n gemak navlooien.

Toch is het nuttig om de krenten uit de pap te halen. Veel passages in verkiezingsprogramma’s hebben namelijk een sterke vanzelfsprekendheid en de argeloze lezer zou het met heel veel eens kunnen zijn. In het programma van de VVD staat heel veel dat logisch is, maar dat geldt ook voor het programma van de SP. En dat van Denk, D66, AOV, Groen Links, CDA, PvdA, PS, LOS en Ouderenpartij. En die nieuwe lijst van Marvin Janssen.

De programma’s zijn breed en gaan over alle beleidsterreinen. Samenvatten is ondoenlijk en zou per definitie subjectief zijn. Als dat dan toch zo is, dan kun je twee dingen doen. De programma’s gewoon negeren. Of de krenten uit de pap halen Ook subjectief. Vandaag een poging met het verkiezingsprogramma van Denk Schiedam.

Denk-programma: accent op strijd tegen armoede en discriminatie

SCHIEDAM – Farid Azarkan schreef het voorwoord van het verkiezingsprogramma van Denk Schiedam. De fractievoorzitter in de Tweede Kamer wijst erop dat de gemeente de overheid is waar je het meest mee te maken krijgt. Of het nu gaat om een veilige buurt of een schone straat, de gemeente beslist erover en daarom zijn de gemeenteraadsverkiezingen belangrijk, zegt Azarkan.

Vervolgens doet lijsttrekker Dogukan Ergin de oproep om van Denk de grootste partij van Schiedam te maken. Vier jaar geleden kwam een droom al uit toen Denk de tweede partij van de stad werd. Ergin legt verantwoording af voor de afgelopen vier jaar, waarna de programmapunten voor de komende verkiezingen aan bod komen.

Discriminatiebestrijding

Voor Denk is de gemeente de frontlijn in de strijd voor gelijke kansen. Te veel is de woonomgeving van invloed op wat je later wordt. Daarom moet de gemeente meer investeren in achterstandswijken. Er moet een lokaal deltaplan gelijke kansen komen. Daar hoort een wethouder voor discriminatiebestrijding bij. De gemeente moet meer voorlichting geven over de gevaren van discriminatie. Ambtenaren moeten een training krijgen in diversiteitsbeleid en ze moeten scherp zijn op antisemitisme, afrofobie, moslimhaat en homohaat. Een afwachtende houding is niet genoeg. Denk wil principieel leiderschap om racisme actief te bestrijden en rechts-extremisme tegen te gaan.

Woningmarkt

Ook op de woningmarkt moet de gemeente alert zijn en optreden tegen discriminatie. Mystery guests moeten worden ingezet om discriminerende makelaars op te sporen. Speculatie moet tegengegaan worden, want Denk wil absoluut een betaalbare woningvoorraad behouden. Om te voorkomen dat beleggers betaalbare woningen opkopen moet de gemeente een zelfbewoningsplicht invoeren.

Bij nieuwbouw moet het accent liggen op sociale huurwoningen en middenhuur. Ook bij bouwprojecten in het hogere segment moet er plek zijn voor sociale huur. Denk wil sloopprojecten aan banden leggen. Er moet meer geld gaan naar onderhoud van woningen.

Er moet een stop komen op de verkoop van sociale huurwoningen. De gemeente moet woninguitbuiting van arbeidsmigranten tegengaan. 

Armoedebestrijding

Er moet ook een wethouder komen die zich uitsluitend op armoedebestrijding richt. Wie in de bijstand zit, moet meer kunnen bijverdienen en met behoud van uitkering een onderneming kunnen beginnen. Denk accepteert geen armoede. Kwijtschelding van schulden moet eenvoudiger worden. Bij kwetsbare gezinnen moet de gemeente hun schulden overnemen. Bij de gemeente moeten meer vaste banen komen. Er moet opgetreden worden tegen malafide incassobureaus. De Rotterdampas moet blijven bestaan, maar daarnaast moet er een Schiedampas komen met armoederegelingen.

Denk is voor medemenselijkheid. Wie een formulier per ongeluk verkeerd invult, moet niet meteen als fraudeur worden beschouwd. Denk is tegen het onnodig straffen van uitkeringsgerechtigden die wel eens de boodschappen cadeau krijgen van familie of vrienden.

Minima krijgen de afvalstoffenheffing kwijtgescholden, als het aan Denk ligt. Ze behoren ook een zwemlesvergoeding te krijgen.

Van meer draagkrachtige Schiedammers en grote bedrijven mag een grotere financiële bijdrage worden verwacht, bijvoorbeeld via de onroerende-zaakbelasting (OZB).

Onderwijs

Er moet meer inzet zijn om tot kwalitatief goede schoolgebouwen te komen, met goede ventilatie en fijne schoolpleinen. De gemeente moet voorzien in de groeiende behoefte aan islamitisch onderwijs. Er zijn ambitieuze maatregelen nodig om het lerarentekort tegen te gaan door leraren een woning aan te bieden of hun opleiding deels te vergoeden. En ook door een begeleidingspool op te richten.

Extra lessen en huiswerkbegeleiding zijn nodig om onderwijsachterstanden weg te werken. Meertaligheid moet gestimuleerd worden.

Een speerpunt van Denk in de zorg is dat de oprichting van multiculturele verpleeghuizen wordt gesteund.

Veiligheid

Preventief fouilleren moet worden opgeschort. Buitengewone opsporingsambtenaren krijgen geen geweldsmiddelen en moeten getraind worden in een betere bejegening van de Schiedammers. Wijkagenten moeten zich volledig focussen op contacten met de wijkbewoners.

Er moet veel meer worden geïnvesteerd in jongerenwerk en jongerencentra om jongeren op het rechte spoor te houden. De politie moet werken aan vertrouwen, ook van jongeren die nu te vaak etnisch geprofileerd worden. 

Huiselijk geweld moet beter worden bestreden. Omdat moskeeën vaak te maken krijgen met haatincidenten, moeten er veiligheidsmaatregelen komen.

Vervoer

Openbaar vervoer moet goedkoper worden voor ouderen, kinderen en mensen in armoede. Er mag niet meer worden bezuinigd op het OV. In Schiedam-Noord en -Zuid is zelfs uitbreiding van het OV nodig.

Omdat voor veel mensen de auto het belangrijkste vervoermiddel is, moet Schiedam met de auto goed bereikbaar blijven en voldoende parkeerplaatsen hebben. Parkeerheffingen moeten betaalbaar zijn. Betaald parkeren mah niet lukraak worden uitgebreid. Er moet een buurtreferendum aan voorafgaan en het mag alleen als de parkeerdruk vermindert.

Cultuur

Kunst in de openbare ruimte moet van Denk worden gestimuleerd. In de wijken moet een groter kunst- en cultureel aanbod komen. De gemeente moet zorgen voor plekken waar mensen kunnen samenkomen. In elke wijk moet ruimte zijn voor een buurthuis. Er moeten voldoende sporthallen zijn waar je betaalbaar kunt sporten. Denk wil ook achterstallig onderhoud aan speeltuinen.

Voor horecaondernemers moet het makkelijker worden om hun terrassen uit te breiden. Waar mogelijk moeten de openingstijden worden verruimd.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date