Totaal vuurwerkafsteekverbod schuift een jaar op

07-07-2020 Politiek Redactie

Foto: de raadsvergadering in de foyer van het Theater aan de Schie, was door het publiek uitsluitend online te volgen (afbeelding bron fragment uit livestream SchieTV)

SCHIEDAM - D66 heeft een amendement ingediend met betrekking tot het beoogde lokale totale vuurwerkverbod (via een wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening APV) dat erop neer zou komen dat komende jaarwisseling consumenten geen vuurwerk zouden mogen afsteken in Schiedam. Het amendement komt erop neer dat dit verbod niet komende jaarwisseling geldt, maar pas tijdens de jaarwisseling erna. Dat amendement is zojuist met 20 stemmen voor en 14 tegen aangenomen.

Nadat het amendement was aangenomen, werd de wijziging in de APV aangenomen met 21 stemmen voor en 13 tegen. Dat betekent dat er vanaf 2 januari 2021 een algeheel vuurwerkafsteekverbod in Schiedam geldt.

Landelijk zal voor komende jaarwisseling sowieso wel al een verbod gelden voor:
het zware vuurwerk categorie f3
delen van het vuurwerk in categorie f2 zoals vuurpijlen. 

Komende jaarwisseling geldt dus in Schiedam nog géén algeheel vuurwerkafsteekverbod. Je mag bijvoobeeld nog grondbloemen en sierpotten afsteken. 

Het amendement:
Een belangrijke reden dat het amendement is ingediend, is het willen voorkomen de komende jaarwisseling van omzetverlies voor de ondernemers die vuurwerk verkopen. De ondernemers hebben tijdens een gesprek met politici duidelijk gemaakt de klap ten gevolge van de corona-crisis niet te kunnen opvangen. Er zijn in Schiedam vijf vuurwerkverkooppunten met vergunning. 

Het amendement is mede ondertekend door Fractie Van Dijk, GroenLinks, CDA, PS, Ouderen Partij Schiedam, DENK en SLV Schiedam. Hieronder kun je de tekst van het amendement lezen.

"Amendement uitstel vuurwerkverbod Schiedam
De gemeenteraad van Schiedam, in vergadering bijeen op 7juli 2020,
Constaterende dat:
• De regering een landelijk verbod op het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen heeft ingesteld;
• Het college de raad voorstelt om, in lijn met de motie “Vuurwerkvrij Schiedam” van 10 maart 2020, per 15 juli 2020 een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk in de APV op te nemen;
Overwegende dat:
- Het Rijk de vuurwerkverkopers alleen tegemoet komt voor verlies aan inkomsten voor de verboden categorieën vuurwerk en niet voor het deel dat wordt veroorzaakt door een lokaal vuurwerkverbod;
- De Schiedamse vuurwerkverkooppunten door het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente problemen zullen hebben met het verkopen van een deel van de voorraad, terwijl daar geen tegemoetkoming van het Rijk tegenover staat;
- Alle Schiedamse ondernemers al te maken hebben met flink omzetverlies door de coronacrisis;
- Door het coronavirus het nog maar zeer de vraag is of een volwaardig feestelijk altematief dit jaar mogelijk is;
Is van mening dat:
- Het niet redelijk is, de Schiedamse vuurwerkverkooppunten op dit moment te confronteren met extra omzetverlies.
Besluit:
Het “16e Wijzigingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Schiedam 2013
(201NT00132/BPR2000133)” als volgt te wijzigen:
• In Artikel III wordt de tekst: “Dit besluit treedt in werking op 15 juli 2020.” Vervangen door de tekst:
“Dit besluit treedt in werking op 2 januari 2021"Gerelateerd