Stadsomroep stopt als raad voorstel B&W overneemt

30-08-2016 Politiek Redactie

SCHIEDAM - Stadsomroep Schiedam legt zich niet neer bij een verlies van de status van lokale omroep. Volgens het bestuur van de lokale omroep hebben burgemeester en wethouders bij het nemen van hun besluit de feiten selectief weergegeven en onevenwichtig beoordeeld. Mocht de machtiging toch verloren gaan, dan wordt de stadsomroep geliquideerd.

Vorige week maakten B&W bekend de gemeenteraad te adviseren om Pop Up Tv voor te dragen bij het Commissariaat voor de Media als nieuwe zendgemachtigde. Daar mee zou Stadsomroep Schiedam deze machtiging na dertig jaar verliezen.

Het bestuur van Stadsomroep Schiedam stuurt vandaag een brief aan de fracties in de gemeenteraad waarin het bezwaar maakt tegen de gang van zaken. "Wij achten het onze taak een uiterste poging te doen om de raad te overtuigen van de onjuistheid van het inslaan van de nu voorgestelde weg." Volgens de stadsomroep geeft het college de criteria voor de zendmachtiging 'onevenwichtig' weer en trekt het 'conclusies systematisch in het voordeel van Pop Up Tv'.

Zo is het bestuur verbaasd over de beoordeling van het programmabepalend orgaan (PBO): "Wij voldoen al dertig jaar aan de gestelde eisen." Pop Up Tv realiseerde de afgelopen maanden een dergelijk orgaan. "Heel vreemd om te zien dat dit nu ineens zo zwaar weegt." Ook over de wil tot samenwerken in de stad en regio heeft Stadsomroep Schiedam een ander beeld dan B&W. Verder wijst het bestuur er in de brief op dat Pop Up Tv geen radio maakt en dit ook niet zou willen doen. Al met al is de weergave van B&W 'selectief', aldus de stadsomroep.

Verder wijst de brief op de resultaten die Stadsomroep Schiedam als vrijwilligersorganisatie met bescheiden middelen heeft geboekt, de verrichtingen waar het gaat om het afleggen van verantwoording richting subsidieverstrekkers en commissariaat. En het stoort dat het lijkt alsof B&W geen oog heeft voor de gevolgen van het advies. Logischerwijs verliezen de betaalde medewerkers van de stadsomroep hun baan en de vrijwilligers hun hobby.

Stadsomroep geeft aan dat als de raad het voorstel overneemt, de stichting Stadsomroep Schiedam in liquidatie zal gaan. Per direct. Dat betekent onder meer het verdwijnen vande uitzendingen na 6 november, als de lopende zendmachtiging afloopt. "Deze gang van zaken leidt onvermijdelijk tot kapitaalvernietiging die in de gemeentelijke vergelijking blijkbaar geen rol speelt." De omroep zegt een verzekerd kapitaal te hebben van ongeveer 450.000 euro, met een groot archief aan producties. Ook wijst het bestuur er op dat het Fonds Schiedam Vlaardingen en het De Groot Fonds afgelopen jaar een verhuizing naar het Wennekerpand mogelijk maakten, met schenking van in totaal zestigduizend euro. " Zij zullen toch ook opkijken van een dergelijke waardering voor met schenkingen gerealiseerd beleid, dat in de kortste keren wordt teniet gedaan." Ook de gemeente zelf investeerde in het geschikt maken van het Wennekerpand als studio.

Verder stelt Stadsomroep Schiedam geen vertrouwen te hebben in Pop Up Tv 'en de mensen daarachter'. Daar ontbreken volgens de brief de middelen 'om aan de verplichtingen van een full-mediabedrijf te voldoen'. Bouwen op commerciële partners is voor Pop Up Tv volgens de stadsomroep geen optie, omdat 'het Commissariaat daar heel sterk tegen gekant is'. Daarom zijn verdere gesprekken over samenwerking volgens Stadsomroep Schiedam 'geen optie'. "Wij geven de raad in overweging te bedenken dat het voorgestelde besluit er niet alleen toe leidt dat een behoorlijk functionerende Stadsomroep de nek wordt omgedraaid, maar dat straks zal blijken dat heel veel zaken die de Schiedammers zo gewoon van ons vonden, toch niet zo gewoon blijken te zijn."Gerelateerd