SLV verbaasd dat SP en PS hun wethouderskandidaten al noemen

08-03-2018 Politiek Kor Kegel

René Janssen is lijsttrekker van het SLV, maar of hij ook wethouderskandidaat is, zal het SLV om principiële redenen niet zeggen

SCHIEDAM – Het Sociaal Liberaal Verbond (SLV) keurt ten sterkste af dat de Socialistische Partij en Progressief Schiedam reeds hun wethouderskandidaten bekend hebben gemaakt. De SP en PS deden dat in hun beantwoording van de achtentwintigste vraag in het project ‘Elke dag een vraag’, onderdeel van het mediaproject ‘De Stem van Schiedam’.
De SP-kandidaat is zittend wethouder Alexander van Steenderen. De wethouderskandidaten van PS zijn lijsttrekker Frans Hamerslag en nummer zes Stefan Bergman.
‘Schijnpolitiek’, vindt het bestuur van het SLV. Het heeft er met verbazing kennis van genomen. “Wij gaan ervan uit dat ook bij andere partijen hier wat afkeurende wenkbrauwen omhoog zijn gegaan. De klaarblijkelijke stilte daarover willen wij doorbreken”, zegt het bestuur in een verklaring. Om vervolgens uitleg te geven:  

“De gemeenteraadsverkiezingen gaan om het kiezen van de vertegenwoordiging van de Schiedammer, niet om het kiezen van een uitvoerend ambtsdrager zoals een wethouder. Wethouders komen pas aan de orde nadat de uitslag bekend is, nadat partijen elkaar gevonden hebben op standpunten, nadat er akkoord is over het aantal wethouders en hun portefeuilles, nadat de kandidaten zijn voorgesteld, nadat ze zijn gescreend op integriteit. Op elke stap kan en mag elke partij afwijken.”  

“Het nu al noemen van kandidaten gaat voorbij aan de belangen van andere partijen en al die Schiedammers die op die partijen gestemd hebben. Het werpt de schijn op dat er niet onderhandeld wordt, nooit compromissen gesloten hoeven te worden om het belang van meer Schiedammers te kunnen dienen, en dat andere partijen geen eigen inbreng namens de kiezer hebben in het uiteindelijke programma. Dit is schijnpolitiek, en de kiezer blij maken met een dode mus: een schijnwethouder.”  

“De Schiedammer zal in deze verkiezingen keuzes moeten maken over belangrijke onderwerpen: hoe gaan we om met armoede, hoe gaan we om met onze afbrokkelende stad, hoe gaan we om met de achteruitgang in inkomen, veiligheid? Wie welke ambtsdrager wordt, is daarin niet relevant. De focus verleggen naar de persoon van een eventuele wethouderskandidaat, los van de persoon, is de aandacht wegleiden van de onderwerpen. Onderwerpen waarvan wij, en ook andere partijen, weten hoe belangrijk deze zijn voor de Schiedammers.”  

“De kiezer krijgt nu de bekentenis van een aantal partijen dat hun visie gebonden is aan de persoon van een wethouderskandidaat: als je dit wilt, zal je het deze mensen moeten laten doen. Dat is een soort “zwarte post” voor de kiezer en de gekozen raadsleden.”
“Een wethouder is niet meer en niet meer dan een uitvoerder. Wij vinden dat op basis van de keuzes die Schiedam maakt het de plicht van elke partij is om de beste man of vrouw te vinden. Wij blijven erop hameren dat Schiedammers recht hebben op een representatieve gemeenteraad, recht hebben op mensen die hun belang op de eerste plaats zetten. Niet alleen in de gemeenteraad en de besluitvorming, maar ook in de uitvoer hiervan. Los van persoon, herkomst of gezindte.”
“Het is een flagrante miskenning van het recht en de persoon van de kiezer om stemgerechtigden nu al voor te houden welke mensen je als wethouders wenst of eist. Een miskenning om, op zo’n belangrijk moment als verkiezingen, al die onderwerpen afhankelijk van een persoon te presenteren. Elke man en vrouw heeft het recht om naar eer en geweten en los van elke dwang of vooringenomenheid zijn of haar democratisch recht uit te oefenen.”
“Het maakt het in onze optiek glashelder over hoe deze partijen over de kiezer in het algemeen en de Schiedammers in het bijzonder denken.”