Siljee stapt over naar Groen Links

19-09-2017 Politiek Redactie

SCHIEDAM - Menno Siljee is lid geworden van Groen Links. Op zijn Facebookpagina meldt Siljee, voormalige wethouder namens de PvdA in Schiedam, dat hij zich heeft afgevraagd of en voor welke partij hij politiek actief zou willen worden. Hij zegt bij Groen Links Schiedam hetzelfde enthousiasme te bespeuren als bij de landelijke partij.

Volgens Siljee liggen er in Schiedam enkele belangrijke uitdagingen, zoals de ontgroening van de stad, de steeds slechter wordende luchtkwaliteit en het geringe aantal nieuwbouwwoningen voor mensen met een smalle beurs. Ook het ontbreken van faciliteiten in de wijken, de matige ontsluiting met het openbaar vervoer en de verslechtering van de lokale arbeidsmarkt noemt hij als uitdagingen voor de toekomst.

In januari maakte Siljee, ook via het sociale medium, bekend dat hij de PvdA had verlaten. Dat deed hij omdat hij zich niet meer herkende in de koers van de partij.

Gerelateerd