Schiedam heeft een nieuwe wethouder: Duncan Ruseler

16-01-2019 Politiek Redactie

Duncan Ruseler legt de eed af; beeld: Schie

SCHIEDAM – De nieuwe Schiedamse wethouder Duncan Ruseler is begonnen aan zijn 'B&W-vergadering in het college, de constituerende vergadering waarin de portefeuilles worden verdeeld. Het ligt in de verwachting dat Ruseler de disciplines en taken van zijn voorgangster Catelijne de Groot in zijn geheel overneemt: financiën, cultuur, media en gemeentelijke dienstverlening.

De nieuwe wethouder, 35 jaar, legde gisteravond de eed af in een speciaal daarvoor belegde vergadering van de raad. De commissie 'Benoeming wethouder' bracht daarin een positief advies uit. Daartoe had de ad hoc commissie 'behalve de formele vereisten' – geloofsbrieven, vragenlijsten en een overzicht van nevenfuncties – ook kennis genomen van de bevindingen van een integriteitstoets, uitgevoerd door het bureau BMC. “Het doel van die toets was het inzichtelijk maken van de eventuele risico's en het vergroten van het integriteitsbewustzijn”, aldus voorzitter Arjen Kuin (D66) van de commissie. Hij stelde – net als BMC – onder de indruk te zijn van de manier waarop Ruseler meewerkte aan de toets.

Uit de stukken door de commissie behandeld bleek onder meer dat Ruseler een diploma Bestuurskunde en Overheidsmanagement van de Haagse Hogeschool op zak heeft en at hij in Leiden de universitaire opleiding Management van de Publieke Sector 'met goed gevolg' doorliep. Ruseler begon zijn loopbaan in Schiedam als fractiemedewerker en later, in 2007, als bestuursassistent van wethouder Yorick Haan. Daarna werkte hij bij het ministerie van Justitie, de Veiligheidsregio Kennemerland en als bestuursadviseur in verschillende gemeenten in Noord-Holland. Tot voor kort was hij bestuursadviseur van een van de wethouders in Haarlem.

Voor de beëdiging keek fractievoorzitter Cock de Jong van AOV/Leefbaar Schiedam terug over hoe zaken zo hun beloop hebben gekregen. Hij sprak van 'trots', op AOV-wethouder De Groot, 'die omsloeg in teleurstelling en verdriet', toen bekend werd dat zij haar werk wegens privéomstandigheden moest neerleggen. “Achteraf bleek dat Catelijne als een goed moeder haar kind, het AOV, voor mogelijk onheil wilde beschermen en haar belang opofferde voor dat van het AOV en de gemeente Schiedam.”

Het onheil kwam voor De Groot uit Delft, aldus De Jong. “Van daaruit wees men met beschuldigende vinger naar Catelijne de Groot. Dit vanwege het onderzoek naar haar vorige werkzaamheden binnen de voormalige afdeling waar ze heeft gewerkt”, (de afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente -red.) “Normaal gesproken ben je onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Maar in het politieke speelveld gelden andere regels. Daar vangen hoge bomen veel wind. En ben je speelbal van onder andere de media, die vanuit sensatiezucht je neersabelen, beschadigen en daarin meedogenloos kunnen zijn. Maar niet alleen de media is daar debet aan”, aldus De Jong.

Die sneer naar de media viel slecht bij Sun van Dijk, sinds kort op eigen titel in de raad, nadat zij uit de SP-gelederen stapte. “Niet de media heeft haar tot doelwit gemaakt”, aldus Van Dijk. “Dat heeft het AOV, dat heeft het college zelf gedaan, door zo ontzettend niet-transparant te opereren.” Van Dijk was het niet eens met het feit dat 'coalitiepartijen meer informatie hadden dan niet-coalitie partijen'. “Ik hoor de heer De Jong zeggen dat de wethouder moest opstappen. Is het niet haar eigen keus geweest. Is er druk uitgeoefend vanuit het college, vanuit de partij zelf. Ik begrijp de geheimzinnigheid niet. Ik heb als raadslid geen enkele back-up kunnen geven aan de wethouder, omdat ik uit de krant moest vernemen wat er is gebeurd.” 'Niet sjiek' was de typerering van Van Dijk over de gang van zaken. Een gemiste kans, stelde Petra Zwang, in een stad als Schiedam waar het vertrouwen in de politiek niet erg groot is. “Dan is het extra belangrijk transparant te communiceren.”

Burgemeester Cor Lamers sprak die beeldvorming tegen. “Er zat bijna geen verschil tussen het moment van informeren van de verschillende fractievoorzitters”, al dan niet van de coalitie. “Op maandagavond heb ik het presidium vertrouwelijk geïnformeerd dat wethouder De Groot de volgende dag haar ontslag zou indienen. Ik kan niet ontkennen dat daarover voorafgaand overleg is geweest met enkele vertegenwoordigers van de coalitie. Maar dat had nog niet tot het ontslag van De Groot geleid.”

Op dat moment kon nog niet uitgebreid over de zaak gesproken worden, aldus Lamers, omdat de wethouder had aangegeven dat er motieven van persoonlijke aard in het spel waren. “Dan ben ik als raadsvoorzitter en collegevoorzitter gebonden om me aan die wens te houden.” Misschien niet optimaal als het gaat om transparantie, maar onvermijdelijk, aldus de burgemeester. “De pers heeft ervoor gezorgd dat die transparantie er heel snel kwam. Ik zal maar zeggen dat de pers daar voor is.”

René Karens van Groen Links haakte hier op in. “Misschien is er een les uit te trekken. Dat we iets minder naïef moeten opereren.” Want dat de pers 'na 35 min' boven water had wat er speelde was volgens Karens te voorzien geweest. Ook hierin kon Lamers niet meegaan. “Dat naïef werp ik van me.” De kwestie in Delft was geen Schiedamse aanleiding'. “Het (opstappen, red.) is geen collegebeslissing geweest. Mevrouw De Groot heeft zelf die beslissing genomen, in overleg met mij en De Jong. Die is gemeld aan het college en dat is het.” Karens opperde daarop dat de communicatiemedewerkers van de gemeente hier een les uit kunnen trekken. Zij adviseren immers over de te volgen strategie in de communicatie van ontwikkelingen zoals deze. Lamers: “Terugkijkend kan je zeggen: had het niet anders gekund? Maar het gaat hier om het respecteren van persoonlijke motieven.”

De burgemeester stelde 'respect' te hebben dat De Groot de beslissing durfde te nemen waarmee zij 'een stukje van haar levensvervulling' opgaf. “Of het terecht was, zal de tijd leren.” De Jong stelde dat het AOV 'alles in het werk zal stellen om de onderste steen boven water te krijgen en wat krom is recht zien te krijgen'. “Binnen de fractie stonden we en staan we pal achter Catelijne.”

Denk greep de benoeming van Ruseler aan om nog eens het punt te maken als partij te zijn gepasseerd bij het vormen van de coalitie. Dogukan Ergin: “De gang van zaken is tekenend voor wat duizenden Nederlanders ervaren. Weer blijkt dat niet de kiezer centraal staat. Ondanks de doorbraak van Denk en de voorkeur van de kiezer is Denk buitengesloten. AOV werd geroemd als partij met ervaring die stabiliteit in het college zou brengen. Inmiddels zijn we een afsplitsing verder en benoemen we de tweede wethouder.” Ergin zei 'de wethouder succes te wensen. “We zullen hem afrekenen op inhoud.”

Uiteindelijk kreeg Duncan Ruseler twintig stemmen van de 32 aanwezige raadsleden. Behalve de vier onthoudingen van Denk en de twee van de Ouderenpartij ('aan de VVD-wethouder zijn we best gewend, maar twee VVD-wethouders...') werden er stemmen uitgebracht op Minhas, Reuderink, Stam, Groeneweg en De Jong.

Met Ruseler heeft het AOV een oplossing voor het probleem van de vacante wethouderspost gevonden die 'veel dichter bij huis' lag dan verwacht. Ruseler heeft bestuurlijke ervaring, woont in Schiedam, kent de stad en de Schiedamse politiek en kan zich vinden in het gedachtengoed van AOV en Leefbaar Schiedam, aldus De Jong. “Een kandidaat die past in onze teamspirit en recht aan aan een stevig AOV-vertegenwoordiging. De juiste man op de juiste plaats.”

En Ruseler zelf? Die is nog nauwelijks bekomen van de verrassing, de eer ook dat hij als wethouder in zijn geboortestad aan de slag mag. “Mijn belangrijkste drijfveer om wethouder te worden is dat ik iets goeds wil doen voor deze stad. Ik wil de stad na een aantal jaren iets beter achterlaten dan ik haar heb aangetroffen. Daar ga ik mij vol voor inzetten.”

Gerelateerd