Reconstructie Vijfsluizen wel degelijk verbetering

14-02-2018 Politiek Kor Kegel

De RET begint in april met de bouw van een lift, die de situatie voor langzaam verkeer bij metrostation Vijfsluizen verbetert

SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders vinden de reconstructie van het verkeersknooppunt Vijfsluizen wel degelijk een verbetering. Het college is het niet eens met de fractie-Janssen dat de doelstelling van een betere doorstroming niet geslaagd is. Maar het beeld wordt vertekend omdat als gevolg van de afsluiting van de Maastunnel in Rotterdam er op de A4 in zuidelijke richting door de Beneluxtunnel extra drukte is ontstaan.

De renovatie van de Maastunnel duurt nog tot september 2019. Het is niet zo dat we tot die tijd moeten wachten om te weet te komen of het college of de fractie-Janssen gelijk heeft, want het college zal Rijkswaterstaat aandacht vragen voor de situatie en aandringen op een snellere doorstroming op de A4 naar het Beneluxplein. En als Rijkswaterstaat daar inderdaad in slaagt, moet dat op de Vlaardingerdijk en de Karel Doormanweg in Schiedam merkbaar zijn, zodat de conclusie kan worden getrokken dat de maatregelen op Vijfsluizen werkelijk geholpen hebben.  

Dat beeld komt naar voren uit de beantwoording door het college van de schriftelijke vragen die gemeenteraadslid René Janssen op woensdag 13 december stelde. Nadat het gereconstrueerde knooppunt met veel tromgeroffel was geopend, leek de doorstroming op geen enkele manier verbeterd te zijn en was er voor het langzaam verkeer een levensgevaarlijke situatie ontstaan, stelde René Janssen.

De grondige aanpak van Vijfsluizen is vooraf goed doorgesproken met de gemeente Vlaardingen en met het betrokken bedrijfsleven en er was de overtuiging dat de doorstroming op het onderliggend wegennet zou verbeteren. Maar dat de drukte op de snelweg zou toenemen, kon niet worden voorzien en daar ontstaat inderdaad een probleem.
“Het verkeer dat vanaf Vijfsluizen de Beneluxtunnel in wil, en in mindere mate ook het verkeer richting Ketheiplein, komt bij grote drukte op de snelweg vast te staan op Vijfsluizen. Als de doorstroming op de snelweg niet goed is, dan blokkeert dat ook het verkeer op Vijfsluizen”, antwoordt het college.
Schiedam en Vlaardingen kunnen de problemen op de A4 niet oplossen, maar Rijkswaterstaat hopelijk wel.  

Het college is het ook niet eens met Janssen dat de situatie voor langzaam verkeer levensgevaarlijk is geworden. Volgens Janssen is er geen rekening gehouden met voetgangers en fietsers die de metro of de bus willen pakken. De oversteekplaatsen zijn verdwenen, waardoor het langzaam verkeer een enorme omweg moet nemen om het station te bereiken. Omdat fietsers en voetgangers altijd de kortste weg nemen, dreigen ze dwars over de rijbanen voor het autoverkeer te gaan.

Het college van B & W reageert dat er terdege rekening is gehouden met (de veiligheid) van het langzaam verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen goed gebruik maken van het fiets- en voetpad aan de zuidzijde, waarbij zij de op- en afritten van de A4 in Vlaardingen en Schiedam niet meer hoeven te kruisen. Nu de toegang van het metrostation aan de noordzijde van de Vlaardingerdijk niet meer bereikbaar is voor fietsers en voetgangers, moeten zij gebruikmaken van de toegang aan de zuidzijde. Begin april bouwt de RET er een lift, zodat de situatie ook verbetert voor invaliden en minder validen.

Reacties