Raadsfracties: zet meer vaart achter ophogingen in noord

07-07-2021 Politiek Redactie

Ophoging van de Kastelenbuurt; foto: Gebr. de Leeuw


SCHIEDAM – Een flinke afvaardiging uit de Schiedamse gemeenteraad vindt dat de stad meer vaart moet zetten achter de ophoging van de buitenruimte in Schiedam-Noord.

De fracties van VVD, AOV en CDA kwamen gisteravond in de raad met een motie om een plan op te stellen om de verzakkingen in het noordelijke stadsdeel versneld aan te pakken. Samen met de PvdA pleiten de fracties ook voor het beter informeren van de inwoners van de stad over de planning en uitvoering van het werk.

Wethouder Jeroen Ooijevaar legde uitvoerig uit waarom ‘sommige dingen niet zo snel gaan als we zouden willen’. Planningen zijn gecompliceerd, met een groot scala aan factoren die erin worden meegenomen, afkomstig van allerlei actoren. Ondertussen moet de stad bereikbaar blijven, moeten de hulpdiensten hun weg kunnen blijven vinden en moet het opbreken van de ene wijk niet leiden tot een verder oplopende parkeerdruk in andere wijken. Het riool moet blijven afstromen, nutsvoorzieningen moeten beschikbaar blijven. Dat ingewikkelde plaatje van factoren ligt volgens de wethouder ten grondslag aan een planning. “Het is onmogelijk om de stad bereikbaar en leefbaar te houden als meerdere buurten naast elkaar liggend, tegelijk worden opgebroken en omleidingen door elkaar heenlopen.”

Vandaar dat de gemeente kwam met een integraal uitvoeringsprogramma buitenruimte (IUPB) waarin de langetermijnplanning van wat er in de Schiedamse buitenruimte gebeurt op een rijtje wordt gezet.

En toen ging het in de raadsvergadering ineens over treintjes en wagonnetjes. Ooijevaar: “We volgen die zaken zo goed als mogelijk op en daardoor volgen de projecten elkaar op. Als voorbeeld: in het verleden hebben we het Heijermansplein gedaan, toen de Botenbuurt, toen de Kastelenbuurt en toen de Ambachtenbuurt, logischerwijs omdat daar een volgorde in zit. Zo gaan we dat binnenkort ook doen met eerst Svearaden, dan Sveaborgen, dan Sveaholmen. Omdat je dan op een bepaalde volgorde van buiten naar binnen in de wijk werkt. Maar dat betekent ook dat als er onverhoopt vertraging optreedt – en dat kan door van alles gebeuren, door weersomstandigheden, door aanbestedingen, door gebrek materiaal of aannemers die niet beschikbaar zijn - dan heeft dat dus gevolgen voor dat treintje, dan gaan de wagonnetjes er achteraan ook langzamer.”

De wethouder betreurt het dat in de raad de suggestie wordt gewekt als zou er in noord helemaal niets gebeuren. “Op dit moment zijn er allerlei ophoogprojecten in noord in voorbereiding of in uitvoering: de Ambachtenbuurt, Gaarden, Akkers, Svearaden, Sveaborgen en de Vogelbuurt-Zuid.” Geld is daarbij volgens hem niet het probleem: “De reserve is toereikend.”

Ooijevaar gaf aan de raad jaarlijks in december te informeren over de voortgang van het IUPB en over de samenhang tussen de projecten. “Ik wil u dan ook voorstellen om op dat soort natuurlijke momenten de discussie te voeren over prioritering. Dan kunt u de afweging maken tussen al die belangen die ik noemde.” Hij ontraadde de raad de motie over versnelling van de werkzaamheden aan te nemen.

De andere motie kon om meer clementie van zijn kant rekenen. “Er wordt al uitgebreid gecommuniceerd over projecten die gepland zijn.” Lastiger is dat volgens hem voor wijken ‘waar je nog geen concrete plannen voor hebt’. “Ik ga wel graag mee in de gedachte om meer informatie via onze digitale kanalen te leveren. We hebben een kaart op de site staan... althans, we hadden een kaart staan, met de jaartallen voor geplande projecten, maar die is wegens de toegankelijkheid van de site er tijdelijk vanaf gehaald, omdat die ook toegankelijk moet zijn voor mensen met een beperking. We werken eraan om die kaart zo snel mogelijk weer terug te brengen op de site.” De wethouder stelt voor daar dan een uitgebreide toelichting bij te doen. “Die toezegging krijgt u van mij.”

Onno Spek was kort en bondig in zijn reactie. Hij stelde te begrijpen dat ‘alle wagonnetjes minder hard gaan als er iets gebeurt’. “Onze motie roept juist op tot een extra locomotief, zodat die wagonnetjes weer op het juist spoor komen.”

Maarten Reuderink van de Ouderenpartij Schiedam haakte in met de opmerking de uitleg van de wethouder over de locomotief en de wagonnetjes ‘grappig’ te vinden. “Ik had het leuk gevonden als hij die wijsheid ook had toegepast toen hij de Parkweg opnieuw liet bestraten en had kunnen weten dat mensen die een volkstuin hebben dan richting Kethel uitwijken, volstrekt logisch. Om daar dan ook tegelijkertijd de Koekoekslaan open te leggen, zodat de parkeerdruk daar toeneemt, vind ik dan niet passen met zijn eigen betoog.”

Het laatste woord was aan de wethouder. De oproep van de VVD – ‘laat dat treintje met al die wagonnetjes zo hard mogelijk rijden en zet daar maar een locomotiefje erbij’ – is hem ‘uit het hart gegrepen’. “Daar zijn we het volmondig over eens. Maar uiteraard wel binnen de voorwaarden die ik genoemd heb: de veiligheid, de technische functionaliteit en de logistiek in de stad.”

Het feit dat het werk aan de Bramengaarde nog niet is meegenomen in de plannen – Anneke Post had daarnaar gevraagd - heeft volgens Ooijevaar ook te maken met dat treintje. “Dat betekent dat het in een volgende volgorde aan de beurt is, maar nu nog even niet.”

Aanstaande donderdag worden de moties in de raad in stemming gebracht.Gerelateerd