Raad voor ontwikkeling Schieveste en verkoop Eneco

28-01-2020 Politiek Redactie


SCHIEDAM – Twee zwaarwegende besluiten stonden er vanavond op de rol in de Schiedamse gemeenteraad.

De stad verkoopt zijn aandelen in Eneco. Een ruimte meerderheid van de raad steunt dit besluit. Alleen de fracties van SP, LOS en Guido Antunes van Groen Links stemden tegen. Veel van de beraadslagingen in de raad gingen over de besteding van de naar verwachting 42 miljoen die de aandelen in het energiebedrijf opleveren.

Een andere belangrijk besluit was de steun van de raad voor het nieuwe bestemmingsplan met bijbehorende Milieu Effect Rapportage (MER) voor Schieveste. Daar werkt Ontwikkelcombinatie Schieveste, een samenwerking van Volker Wessels, Van Omme & De Groot, Dura Vermeer en Synchroon, aan de bouw van ongeveer drieduizend woningen. Alleen de Ouderenpartij Schiedam stemde tegen. De partij vreest dat de woningen onbetaalbaar worden voor de doelgroep, vreest een hoog verloop omdat de leefruimte in de hoogbouw beperkt is en ziet de problemen ‘in de plinten’ nog steeds niet opgelost.Gerelateerd