Raad grijpt Zomernota aan voor nieuwe initiatieven

05-07-2018 Politiek Redactie

Foto: Sun Yoon van Dijk


SCHIEDAM – Schiedam gaat werk maken van Street Art, krijgt een stadsdichter, sluit zich aan bij de Kinderpardongemeenten en wil dementie-vriendelijk worden.

De fracties in de Schiedamse gemeenteraad namen de bespreking van de Zomernota afgelopen dinsdag te baat om met een groot aantal voorstellen te komen, in de vorm van moties aan het college. De nummering liep op tot 44, waarvan een flink deel gaande het debat op de avond, toezeggingen van B&W of gevoeligheid van raadsleden voor ontradingen door het college ook weer werd ingetrokken. Uiteindelijk werd er over 25 moties gestemd. Daarvan werden er acht aangenomen.

Het voorstel om lelijke graffiti te voorkomen door als gemeente zelf 'Street Art' – denk aan de vissen en kikkers onder de viaducten tussen het ziekenhuis en sporthal Margriet, denk aan de gedichten op muren of de geschiedenis van de dam in Schiedam op de Dam – te promoten, werd zeer breed gedragen. Alleen de handen van de twee raadsleden van LOS gingen er niet voor op elkaar.

Spannend werd het bij de motie van SP, Ouderenpartij en SLV om de schuldenproblematiek bij Schiedamse jongeren te lijf te gaan. De praktijk in Den Haag moet hierbij tot voorbeeld strekken. Dat actie hard nodig is blijkt uit het antwoord van wethouder Marcel Bregman, die het aantal van 3200 Schiedamse jongeren met schulden noemt. Volgens Andreas Lepidis van het CDA is tachtig procent van de vragen die bij de Schiedamse WOT's binnenkomen, gerelateerd aan schulden. Uiteindelijk stemden PS, Groen Links, SP, PvdA, Ouderenpartij, SLV, Denk en het CDA voor de motie, goed voor de krapst mogelijke meerderheid.

Ook wisselend dacht de raad over de motie van de hand van Petra Zwang van de PvdA, die zich zorgen maakt over de omgang met mensen met dementie in de stad. Daarvan zijn er binnenkort volgens haar dertienhonderd. Velen van hen wonen thuis. De motie maant het college tot actie op enkele praktische punten: het behalen van het label 'dementie-vriendelijke gemeente' – met alle initiatieven die daarbij horen – en het promoten van deelname aan cursussen over dementie, die via internet gratis zijn in te zien. Voor deze motie stemden PvdA, PS, SLV, Ouderenpartij, Groen Links, Denk, CDA en SP.

Een motie van PvdA, Denk en Ouderenpartij die aandacht vraagt voor de werkloosheid onder 55-plussers – in de vorm van een actieplan, in overleg met partners uit het onderwijs en de vakbonden en het bedrijfsleven – haalde het niet, ondanks de steun van SP, AOV en CDA.

D66 kreeg brede steun voor zijn enige motie: die voor een stadsdichter. Over geld wordt even niet gepraat, het hoeft ook niet veel te kosten, maar het initiatief is in eerste instantie aan het Literaire Gezelschap Schiedam. Alleen Denk, LOS en de Ouderenpartij stemden tegen dit voorstel.

Veel Nederlandse gemeenten hebben zich Kinderpardongemeente genoemd. Schiedam gaat dat nu ook doen. Deze gemeenten pleiten bij de minister voor een echte oplossing voor de kinderen die ondanks een afwijzing op de eerdere regeling Kinderpardon nog in Nederland verblijven. In Schiedam zijn deze kinderen overigens niet. De enige jongen die dit betrof, werd eerder volgens burgemeester Lamers volwassen. Alleen VVD en LOS stemden tegen deze motie.

Voor de zomernota stemden AOV, CDA, Denk, D66, Groen Links, PS, PvdA, SLV, SP en VVD. Tegen stemden LOS en de Ouderenpartij.Gerelateerd