Partij stelt vragen 'met enige plaatsvervangende schaamte'

23-08-2022 Politiek Redactie


SCHIEDAM - De OuderenPartij Schiedam stelt vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over het zogenoemde reglement van orde ofwel over waarom het college het beantwoorden van bepaalde vragen uitstelt.

In juli stelden Christien Bruggeman van AOV Schiedam en Tineke Schotte-Rodenburg van OPS vragen over de geweigerde subsidieaanvragen van de Frankelandgroep voor zorgcentra en ontmoetingscentra in Schiedam. Het college liet daarop schriftelijk weten begin augustus: "Wij kunnen helaas niet voldoen aan het gestelde in artikel 40 van het reglement van orde waarin staat dat vragen van raadsleden binnen een periode van dertig dagen beantwoord moeten worden. Reden hiervoor is dat het afstemmen van de beantwoording wegens het zomerreces van het college vertraging oploopt. Wij gaan ervan uit uw vragen in week 35 te beantwoorden."

Op dat uitstel reageert Maarten Reuderinkge van de OuderenPartij Schiedam nu, door middel van vragen. "De OuderenPartij Schiedam stelt deze vragen met enige plaatsvervangende schaamte. U kunt het afdoen als klein bier, maar het is natuurlijk buitengewoon gênant dat het Schiedamse college zijn eigen reglement van orde niet kent. U verwijst in een briefje van 2 augustus waarin u uitstel aankondigt naar artikel 40 van dat reglement. Om een en ander niet gelijk aan de grote klok te hangen heb ik de burgemeester, de eerste loco burgemeester en de gemeentesecretaris op 16 augustus gemaild, dat u naar het verkeerde artikel verwijst en dat dit artikel 43 zou moeten zijn. Daarnaast heb ik u verzocht om dat aan te passen. Het blijft natuurlijk, mild geformuleerd, slordig, maar als een en ander snel was aangepast, had er vast geen haan naar gekraaid. Daar het aanpassen van letterlijk een cijfer, meer is het niet, uiteraard een zware taak is, hebben we een week gewacht, maar tot nu toe heeft mijn mailtje niet tot enige actie geleid. Al met al komen wij nu tot de volgende vragen: kunt u aangeven hoe het komt dat u uw eigen regelement van orde niet kent? Kunt u aangeven hoe u de antwoorden, die u ongetwijfeld niet zelf formuleert, maar wel onder uw verantwoordelijkheid worden uitgestuurd, controleert? Kunt u zich voorstellen dat een dergelijke, wel heel erg makkelijk te voorkomen fout, voor weinig vertrouwen zorgt bij de beantwoording bij andere schriftelijke vragen? Kunt u aangeven waarom u uw briefje van 2 augustus niet na mijn mailtje van 6 augustus hebt aangepast? Tot slot een gratis tip: mocht u bij de beantwoording van deze schriftelijke vragen meer tijd nodig hebben, verwijst u dan vooral naar artikel 43van het regelement van orde."